Studijní plán – FEI / N2649 / 2612T003 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programN2649 – Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T003 – Aplikovaná elektronika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Aplikovaná elektronika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 430-4101/01 ČMT2 Číslicová a mikroprocesorová technika II 1 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4002/01 MoSi Modulované signály 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4001/01 TELO Teorie elektronických obvodů 1 ZaZk 4 h/s+16 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 430-4104/01 AEO Analogové elektronické obvody 1 ZaZk 2 h/s+19 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 430-4103/01 VPS2 Výkonové polovodičové systémy II 1 ZaZk 4 h/s+25 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 430-4202/01 DP1 Diplomový projekt I 2 Za 0+8 h/s 14 čeština
Výběr v OSP 430-4201/01 KZPE Konstrukce zařízení průmyslové elektroniky 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 430-4208/01 DP2 Diplomový projekt II 2 Za 0+6 h/s 16 čeština

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
• Oborovou katedrou je Katedra elektroniky.
• Studenti si musí zapsat všechny 3 povinně volitelné předměty: Řídicí elektronika výkonových měničů, Elektrické regulované pohony II, Mikropočítačové řídicí systémy II.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo na www stránkách této katedry.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.

2. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Studenti si musí zapsat povinně volitelný předmět: Elektrické regulované pohony III.
• Studenti si zapisují volitelné předměty podle doporučení oborové katedry v souvislosti se zaměřením své diplomové práce.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.
• Předměty státní závěrečné zkoušky:
o Povinné předměty (náplň předmětů tvoří hlavní a povinně volitelné předměty oboru):
 Elektronika
 Řídicí a výkonová elektronika

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Aplikovaná elektronika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-4102/01 ŘEVM Řídicí elektronika výkonových měničů 1 ZaZk 2 h/s+19 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 430-4105/01 ERP2 Elektrické regulované pohony II 1 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 430-4106/01 MŘS2 Mikropočítačové řídicí systémy II 1 ZaZk 2 h/s+15 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 430-4203/01 ERP3 Elektrické regulované pohony III 2 ZaZk 2 h/s+11 h/s 4 čeština

V - Aplikovaná elektronika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4112/01 EEN2 Elektroenergetika II 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4001/01 RS Regulační systémy 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4105/01 TEZ Technologie elektronických zařízení 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4013/01 VAEV Výkonová analýza elektrických veličin 1 ZaZk 0+16 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-4052/01 EOMP Elektronické obvody měřicích přístrojů 1 ZaZk 0+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4011/01 MSP Měřící systémy a jejich programování 1 ZaZk 0 h/s+14 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 430-8753/01 AE2 Automobilová elektronika II 2 ZaZk 3 h/s+22 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4014/01 BTSZ Bezpečnostní technika strojů a zařízení 2 ZaZk 10 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 430-8754/01 DTV Diagnostika a testování vozidel 2 ZaZk 3 h/s+22 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 430-4205/01 KPM Konstrukce polovodičových měničů 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4015/01 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4002/01 MZS Moderní zesilovací struktury 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 420-4010/01 PPCAE Projektování s podporou CAE 2 ZaZk 12 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 430-4206/01 SPMV Servopohony malých výkonů 2 ZaZk 2 h/s+15 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 430-4207/01 SP Signálové procesory 2 ZaZk 2 h/s+15 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština