Study plan – FEI / N2649 / 2612T041 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2018/2019Study programmeN2649 - Electrical Engineering
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2612T041 - Control and Information Systems
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Řídicí a informační systémy (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 450-4001/01 RS Control Systems Theory and Design 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 470-4109/01 FKP IT Functions of Complex Variable and Integral Transformations 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 450-4002/01 MoSi Modulated Signals 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 420-4008/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 450-4004/01 MS Measurement Systems 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 430-4201/01 KZPE Construction of Industrial Electronic Equipments 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 450-4005/01 DIS1 Graduation Theses - Project 1 2 Cr 0+3 14 Czech
PSP selection 450-4006/01 DIS2 Graduation Theses - Project 2 2 Cr 0+3 16 Czech

1st year
• The course Safety in Electrical Engineering will be newly realised in block form at the beginning of the winter semester. The dates of the lessons will be published on the web pages of the department at the beginning of September.
• To pass into the second year, the student must get 40 credits for the first year.
• The student can focus on four specialisations. Every specialisation contains a series of 4 optional-compulsory courses that are linked to each other and develop the student’s knowledge in the given domain. The following specialisations are available:
1. Computers and information systems in control
2. Automation and robotics
3. Virtual instrumentation and measurement
4. Measurement and control techniques for bio-medicine
The student is obliged to choose two of the specialisations that are offered. The specialisation will be opened if at least 10 students choose it. Specialisation 4 will be opened only if two of specialisations 1-3 are opened.
• In the summer semester the course is compulsory, and the student chooses it from the offer of two optional-compulsory courses – Statistics and Theory of Electronic Circuits.
• If the student has passed the course Quality Management during his bachelor’s studies, he must not enrol in it again in the related Master’s studies.

2nd year
• The lessons in the summer semester last only 10 weeks.
• In the summer semester, the students in the second year enrol in those optional courses that are offered for the second year or those that are offered for stidents from more than one year.
• The final state examination includes:
• Defence of the Master’s thesis.
• Examination from the compulsory course Measurement and Control Technology
• Examinations from the optional-compulsory courses based on chosen specialisations.
• Student who have completed all their compulsory and optional-compulsory courses and who have received 120 credits for the whole related studies can apply for the State Final Examination.

• The scheduled excursions are part of the study plan.

PV - Řídicí a informační systémy (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 450-4003/02 RSsP Control Systems using Computers 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 450-4016/01 DSR Distributed Control Systems 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 450-4007/01 SMSD Measurement and Data Acquisition Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4025/01 RSBPA Control Systems Based on Programmable Logic Controllers 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4012/01 VRS Embedded Control Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4023/01 MPM Metrology and Precise Measurements 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 470-4405/01 PS Probability and Statistics 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 450-4011/01 MSP Programming of Measurement Systems 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 450-4009/01 OSRČ Real Time Operating Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4001/01 TELO Theory of Electronic Circuits 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 450-4015/01 MNIMS Design Methodology of Measurements Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4019/01 PR Industrial Robotics 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4017/01 ZSR Knowledge Based Control Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4036/01 MITŘ Advanced Information Technologies in Control 2 CrEx 2+2 4 Czech

V - Řídicí a informační systémy (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 450-4008/02 LDP Diagnostic Instruments in Medicine 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4060/01 MP1 Master Project 1 1 Cr 0+3 3 Czech
PSP selection 450-4037/01 LP1 Medical Propedeutics 1 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4024/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 GC 1+3 5 Czech
PSP selection 420-4006/01 LOEP Linear Circuits with Electronic Elements 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4061/01 MP2 Master Project 2 1 GC 0+3 3 Czech
PSP selection 450-4013/02 LTP Therapeutical Medical Technology 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4032/01 ZBS Biological Signals Processing 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4030/01 NRVŘS Design and Application of Embedded Control Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4018/01 NRR Design and Realization of Controllers 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4047/01 SZT The Special Medical Engineering 2 Ex 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4033/01 DMM Diagnostic Methods in Medicine 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4021/01 ZOMŘT Image Processing in the Area of Measurement and Control 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 152-0392/02 PSM Startup Business 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3101/02 A-Fir./I Company English I Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 450-4010/01 MSM Microsensors and Special Measurement CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 450-4029/03 PHP Programmable Logic Devices CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-3103/01 ÚAOTK Introduction to English Business and Technical Correspondence Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 450-4069/01 PVaT2 Popularization of Science and Technology 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3102/02 A-Fir./II Company English II Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 450-4014/01 DTS Diagnostic and Testing Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4005/01 EMag Electromagnetism CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4027/01 EMC EMC in Electronics CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4012/01 ŠvA Wave Propagation and Antennas CrEx 2+2 4 Czech

Předmět Popularizace vědy a techniky 2 může být zájemcům zapsán na oborové katedře až po dohodě s garantem programu/oboru.
Předmět Úvod do anglické obchodní a technické korespondence si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapisují na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity Katedry jazyků.
Studenti si mohou předmět zapsat během studia na FEI (Bc+Nmgr) pouze jednou. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat Katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyta, následují studenti navazujícího magisterského studia. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na Katedře jazyků.
Předměty Firemní angličtina 1 a 2. si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
Pokud si student zapíše předměty Firemní angličtina 1 a 2 a zároveň předmět z nabídky konverzace, budou se mu do 120 kreditů započítávat buď kredity z Firemní angličtiny 1 a 2 nebo z konverzace.

V - Tělesná výchova a kurzy (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech