Studijní plán – FEI / N2661 / - / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programN2661 – Projektování elektrických systémů a technologií
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4025/01 MSS I Modelování silnoproudých systémů I 1 ZaZk 7 h/s+7 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 410-4207/01 OARO Ochrany a automatiky v rozvodu 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4114/01 PEDS Projektování elektrických distribučních sítí 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4017/01 UFB Úvod do funkční bezpečnosti 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4018/01 NRR Navrhování a realizace regulátorů 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-4111/01 PMDE Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4105/01 TEZ Technologie elektronických zařízení 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-4208/01 ENRU Energetické rušení ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4019/02 EK Elektromagnetická kompatibilita výkonových systémů 1 ZaZk 7 h/s+7 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 470-4407/03 MTS Matematická teorie spolehlivosti 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4015/01 MSS II Modelování silnoproudých systémů II 1 ZaZk 7 h/s+7 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 420-4018/01 OSJP II Osvětlovací soustavy a jejich projektování II 1 KlZap 7 h/s+7 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4016/01 PSR Procesy v systému Reliance 1 ZaZk 4 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4026/01 VKED Vybrané kapitoly z elektrodynamiky 1 ZaZk 7 h/s+7 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4118/01 EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4006/01 LOEP Lineární obvody s elektronickými prvky 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4011/01 MSP Měřící systémy a jejich programování 1 ZaZk 0 h/s+14 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-4014/01 DTS Diagnostické a testovací systémy ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4036/01 MITŘ Moderní informační technologie pro řízení ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4021/01 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 420-4007/01 EED Elektroenergetika v dopravě 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 420-4027/01 NZI Návrh zabezpečovací infrastruktury 2 ZaZk 7 h/s+7 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4020/01 PEP Projektování elektrických pohonů 2 ZaZk 7 h/s+7 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4206/01 ŘESO Řízení elektrizačních soustav 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 430-4206/01 SPMV Servopohony malých výkonů 2 ZaZk 2 h/s+15 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4202/01 SaD Spolehlivost a diagnostika 2 ZaZk 4 h/s+8 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4208/01 ENRU Energetické rušení ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4022/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+20 h/s 20 čeština
Výběr v OSP 420-4024/01 RP Řízená praxe ve smluvních organizacích 2 Za 0+40 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4023/01 ZPS1 Zabezpečovací a protipožární systémy 1 2 KlZap 7 h/s+7 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4112/01 VE Vysokofrekvenční elektronika 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4014/01 DTS Diagnostické a testovací systémy ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4036/01 MITŘ Moderní informační technologie pro řízení ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština