Studijní plán – USP / N2658 / 2612T078 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2018/2019Studijní programN2658 – Výpočetní vědy
FakultaUniverzitní studijní programyStudijní obor2612T078 – Výpočetní vědy
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9600-1001/02 ADS Algoritmy a datové struktury 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 470-8746/02 DIP Diferenciální a integrální počet funkcí reálné a komplexní proměnné 1 ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 712-3101/02 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 9600-1002/02 HPCA HPC architektury 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 9600-1004/02 PNM Programování numerických metod 1 ZaZk 2+2 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4086/02 BIA Biologicky inspirované algoritmy 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 480-4400/02 KFI Kvantová fyzika I 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 338-0301/06 MeTek Mechanika tekutin 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 330-0326/04 MKPMHP Metoda konečných prvků a metoda hraničních prvků 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4071/02 MAD I Metody analýzy dat I 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 9600-1005/02 TEM Teoretická mechanika 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 480-4010/02 TEMP Teorie elektromagnetického pole 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 470-4111/04 ÚFA Úvod do funkcionální analýzy 1 ZaZk 2+2 4 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9600-1017/02 DP1 Diplomový projekt I 1 KlZap 0+0 4 angličtina
Výběr v OSP 712-3102/02 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 9600-1008/02 MAM Matematické modelování 1 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 9600-1006/02 PAL Paralelní algoritmy 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 9600-1007/02 PP1 Paralelní programování I 1 ZaZk 2+2 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 330-0517/02 APMKP Aplikace MKP 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 9360-0103/05 CH-F Fyzikální chemie 1 ZaZk 3+1 4 angličtina
Výběr v OSP 9600-1009/02 CHK Chemická kinetika 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 470-8743/04 MMMKP Matematické modelování a MKP 1 ZaZk 3+1 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4072/02 MAD II Metody analýzy dat II 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 338-0546/05 MPsPT Modelování proudění s přenosem tepla 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 470-4405/04 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 3+3 4 angličtina
Výběr v OSP 480-4401/02 TSF Termodynamika a statistická fyzika 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 470-4114/04 VM Variační metody 1 ZaZk 2+2 4 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9600-1018/02 DP2 Diplomový projekt II 2 KlZap 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP 9600-1011/02 PNK Paralelní numerické knihovny 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 9600-1010/02 PP2 Paralelní programování II 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0521/05 3Dpro 3D proudění 2 ZaZk 1+3 4 angličtina
Výběr v OSP 717-3928/04 KFII Kvantová fyzika II 2 Zk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4066/04 MPZZ Matematika pro zpracování znalostí 2 Zk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4099/02 MAD III Metody analýzy dat III 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4074/02 MATD Metody analýzy textových dat 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 470-8742/05 MONT Metody optimalizace 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 9360-0141/04 MOLMOD Molekulární modelování a design nanomateriálů 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 717-3710/03 OS Optická spektroskopie 2 Zk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 330-0504/02 TPL Teorie plasticity 2 ZaZk 2+2 4 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9600-1019/02 DP3 Diplomový projekt III 2 KlZap 0+0 18 angličtina
Výběr v OSP 9600-1013/02 PPP Pokročilé paralelní programování 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9600-1014/02 AOA Analýza a optimalizace C/C++ aplikací 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 9600-1015/02 CFDO CFD a OpenFOAM 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 470-4118/04 ITDT Integrální a diskrétní transformace 2 ZaZk 3+3 4 angličtina
Výběr v OSP 9360-0137/04 MES Modelování elektronové struktury pevných látek 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4048/03 NS Neuronové sítě 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 9600-1016/02 RUSM Řešení úloh strukturální mechaniky 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 470-4302/04 TG Teorie grafů 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 717-3712/03 TPL Teorie pevných látek 2 ZaZk 3+1 4 angličtina