Studijní plán – HGF / B2102 / 3904R022 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904R022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0302/02 Che Chemie 1 ZaZk 12 h/s+9 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 541-0011/04 M Mineralogie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0305/08 OŽP Ochrana životního prostředí 1 KlZap 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0030/12 TK Technické kreslení 1 Za 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0339/02 ÚdOH Úvod do odpadového hospodářství 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0565/06 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 546-0124/01 ZEP Základy environmentálního práva KlZap 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2195/01 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2595/01 Rc/I-HGF Jazyk ruský c/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2795/01 Šc/I-HGF Jazyk španělský c/I pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2395/01 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0301/03 Ok Organické kontaminanty 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0015/02 PG Petrografie 1 ZaZk 10 h/s+8 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0342/04 SVŽP Stav a vývoj ŽP v ČR 1 ZaZk 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0307/05 UVH Úvod do vodního hospodářství 1 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 480-8500/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+12 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0702/05 Etika Etika 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2196/01 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2596/01 Rc/II-HGF Jazyk ruský c/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2796/01 Šc/II-HGF Jazyk španělský c/II pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2396/01 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 711-0510/06 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 1 Za 0+6 h/s 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8510/01 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 32 h/s+0 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0507/02 FCHI Fyzikální chemie I 2 Za 6 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0338/01 HodTechPro Hodnocení technologických procesů 2 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0335/03 IMA I Instrumentální metody analýzy I 2 Za 3 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0124/01 ZEP Základy environmentálního práva KlZap 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0314/03 BiEk Biologie a ekologie 2 Za 9 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2197/01 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2597/01 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2797/01 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2397/01 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 711-0423/08 Sss Státní správa a samospráva 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0373/03 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 KlZap 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0366/02 EX Exkurze 2 Za 0 d+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 546-0031/01 FCHII Fyzikální chemie II 2 ZaZk 6 h/s+3 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0396/01 IMA II Instrumentální metody analýzy II 2 ZaZk 6 h/s+12 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 541-0025/04 VG Všeobecná geologie 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0555/02 DGPG Deskriptivní geometrie a počítačová grafika 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-2198/01 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2598/01 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2798/01 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2398/01 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0343/03 ZLE Zemědělství a lesnictví 2 Za 6 h/s+0 h/s 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0357/02 IOH Informatika v odpadovém hospodářství 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0376/01 MA Mechanická aktivace v procesech úpravy surovin a odpadů 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0358/01 PUOH Právní úprava odpadového hospodářství 3 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0356/01 ToxŠŽP Toxikologie a škodliviny v ŽP 3 ZaZk 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0351/01 UHP Úpravnictví a hydroseparační procesy 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0124/01 ZEP Základy environmentálního práva KlZap 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0078/05 GŽP Geochemie životního prostředí 3 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0325/02 HydBiol Hydrobiologie 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0355/01 OchrO Ochrana ovzduší 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0181/01 ST Statistika 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0849/01 VEA Vzorkování pro environmentální analýzy 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0370/01 ZHV Zásobování hospodářskou vodou 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/07 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 6 h/s+0 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0362/01 ČOV Čištění odpadních vod 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0010/04 MP Mikroskopické praktikum 3 Za 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0388/04 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0 h/s+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 546-0044/01 ZMB Základy mikrobiologie 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0261/03 HŽP Hornictví a ŽP 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0333/08 Podnik Podnikatelství 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0274/07 SJV Suroviny a jejich využití 3 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0588/02 VRA Vytváření a realizace algoritmů 3 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0520/03 ZáklChO Základy chování v organizaci 3 Za 0+6 h/s 3 čeština