Studijní plán – HGF / N2102 / 3904T022 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0844/01 LP Laboratorní praktikum 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0439/02 OHI Odpadové hospodářství I. 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0444/03 PT Projektování technologií 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0809/01 ST Sanační technologie 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0443/03 STSPOH Státní správa v odpadovém hospodářství 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 342-0614/01 SZ Strojní zařízení 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0442/01 Ex Exkurze 1 Za 0 d+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 546-0440/02 HVO Hodnocení vlastností odpadů 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0447/02 OHII Odpadové hospodářství II. 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0425/07 ÚZNDS Úprava a získávání nerostných a druhotných surovin 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 480-8530/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0808/01 EaPvŽP Ekologické aspekty polymerů v ŽP 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 548-0016/10 GIS Geografické informační systémy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0212/06 LNS Ložiska nerostných surovin 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0846/01 MaVPH Mechanika a vlastnosti partikulárních hmot 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0404/02 PEDBI Pedologie 1 Zk 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0842/01 PVnZP Posuzování vlivů na životní prostředí 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0446/03 RaRKraj Rekultivace a regenerace krajiny 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0434/05 ZK Zpracování kalů 1 Zk 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/15 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 711-0604/03 PerMan Personální management 1 Za 8 h/s+0 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0435/02 FNSO Flotace nerostných surovin a odpadů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0450/01 ChMZNSaO Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0437/02 MB I Minerální biotechnologie I 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0451/06 OS Oborový seminář 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0850/01 PTŽP Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0448/02 RO Recyklace odpadů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0424/02 Aut.Ú Automatizace úpraven 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0749/05 BRM Bioremediace 2 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 541-0262/05 ENS Ekonomika nerostných surovin 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0033/02 FCHP Fyzikálně-chemické procesy v technologii vody 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0429/02 MS Monitorovací systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0785/01 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0380/02 VizTP Vizualizace technologických procesů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0820/02 QM Management jakosti 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0235/08 MARKE Marketing 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0520/03 ZáklChO Základy chování v organizaci 2 Za 0+6 h/s 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0438/02 MBII Minerální biotechnologie II. 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0441/07 PRP Provozní praxe 2 Za 0 d+20 d 4 čeština
Výběr v OSP 546-0823/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0 h/s+30 h/s 15 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0294/04 CP Čistší produkce 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0810/01 TM Termické metody odstraňování odpadů 2 Zk 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0339/12 EkPod Ekonomika podniku 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština