Studijní plán – EKF / N6202 / 6210T004 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programN6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6210T004 – Eurospráva
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0325/01 BEU Bankovnictví v EU 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0323/06 EPEU Environmentální politika EU 1 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 114-0303/04 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0312/03 DET Dějiny ekonomických teorií 1 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 151-0318/05 FM318 Finanční matematika 1 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-3101/03 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 156-0314/06 HP ČR Hospodářská politika ČR 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0503/04 MAC B Makroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 156-0324/02 MP Monetární politika 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0501/06 REGEC-EBS Regionální ekonomie 1 Za 2+1 5 angličtina
Výběr v OSP 115-0361/05 STRMG Strategický management 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 120-0357/01 OBP A Oborová praxe A 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0971/03 F2a/I (3) Jazyk francouzský 2a,3a/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0975/01 F2b/I(3) Jazyk francouzský 2b,3b/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 120-0356/01 ODP Odborná praxe Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 120-0901/02 OPZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 10 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 157-0360/03 EKON Ekonometrie 1 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 120-0312/05 KONEU Konkurenceschopnost EU 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0316/02 MP EU Měnová politika EU 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 114-0302/05 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 120-0350/01 PSEU Politika soudržnosti EU 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0320/01 SS Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 120-0303/02 TIP Teorie integračních procesů 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 120-0357/01 OBP A Oborová praxe A 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 117-0045/03 DMP Daně, mzdy a pojistné 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0339/04 DEMOG Demografie 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-3102/03 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 120-0512/05 EUCOM Konkurenceschopnost EU 1 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 120-0516/01 EUMP Měnová politika EU 1 ZaZk 2+1 5 angličtina
Výběr v OSP 114-0502/04 Mic B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 711-0308/02 PRVC Politická regionalizace visegradských zemí 1 Zk 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 120-0537/04 EUCP Politika soudržnosti EU 1 ZaZk 2+1 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 156-0315/07 ETPEU Trh práce EU 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0354/01 PPF Základy finančního poradenství 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 120-0901/02 OPZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 712-0972/03 F2a/II (3) Jazyk francouzský 2a,3a/II ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0976/01 F2b/II(3) Jazyk francouzský 2b,3b/II ZaZk 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0344/01 DAVEU Daně v EU 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0324/02 DS A Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 120-0301/10 EU B Evropská unie B 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0354/01 PDM EU B Projektový a dotační management v EU B 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 120-0314/09 SOPEU Společná obchodní politika EU 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0381/03 VT Vnitřní trh EU 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0360/01 ADDP Analýza dat pro diplomové práce 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 154-0304/06 BaKT Bankovnictví a kapitálové trhy 2 Za 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 118-0544/02 EUMAN Environmentální management v EU 2 Za 2+0 4 angličtina
Výběr v OSP 118-0329/09 HPZEU Hospodaření s přírodními zdroji v EU 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0314/05 ME Mezinárodní ekonomie 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 116-0317/05 MM Mezinárodní marketing 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0311/11 MPO Právo mezinárodního obchodu 2 Zk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 120-0358/01 OBP B Oborová praxe B 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0971/03 F2a/I (3) Jazyk francouzský 2a,3a/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0975/01 F2b/I(3) Jazyk francouzský 2b,3b/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 120-0356/01 ODP Odborná praxe Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 120-0901/02 OPZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 10 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0326/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+20 20 čeština
Výběr v OSP 120-0325/02 DS B Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 120-0317/03 AOEI Odborný seminář Aktuální otázky evropské integrace 2 Za 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 120-0358/01 OBP B Oborová praxe B 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 120-0901/02 OPZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 712-0972/03 F2a/II (3) Jazyk francouzský 2a,3a/II ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0976/01 F2b/II(3) Jazyk francouzský 2b,3b/II ZaZk 0+2 2 čeština