Studijní plán – EKF / B6202 / 6202R055 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programB6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202R055 – Veřejná ekonomika a správa
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 156-0400/05 DE Deskriptivní ekonomie ČR 1 Zk 12 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 155-0400/02 INF A Informatika A 1 Za 0+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 151-0400/06 MatKomb Matematika A 1 KlZap 6 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 114-0400/04 Mikro A Mikroekonomie A 1 Zk 14 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 152-0400/02 PE-A Podniková ekonomika A 1 ZaZk 8+8 5 čeština
Výběr v OSP 153-0439/02 VES Veřejná ekonomika a správa 1 Zk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0118/04 A1/I-EkF Jazyk anglický 1/I EkF 1 Za 0+14 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0318/04 N1/I Jazyk německý 1/I EkF 1 Za 0+14 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0518/05 R1/I Jazyk ruský 1/I EkF 1 Za 0+14 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 156-0436/01 DNH Dějiny národního hospodářství Za 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 156-0405/05 PZ Politika zaměstnanosti ZaZk 12 h/s+0 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0400/04 EU A Evropská unie A 1 Zk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 154-0400/02 FIN Finance 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 155-0401/02 INFB Informatika B 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 114-0401/04 Makro A Makroekonomie A 1 Zk 14 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 116-0400/02 MG Marketing 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 151-0401/04 MBKS Matematika B 1 Zk 6 h/s+8 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0119/03 A1/I-EkF Jazyk anglický 1/II EkF 1 ZaZk 0+14 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0319/05 N1/II Jazyk německý 1/II EkF 1 ZaZk 0+14 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0519/05 R1/II Jazyk ruský 1/II EkF 1 ZaZk 0+14 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 152-0409/01 MaSP Malé a střední podnikání Za 6 h/s+6 h/s 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0401/02 FŘRK Finanční řízení a rozhodování 2 Za 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 119-0400/03 PR Právo 2 Zk 12+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0408/03 SpP Správní právo 2 Za 6 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 151-0403/02 STA Statistika A 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 117-0400/02 Úč Účetnictví 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 153-0453/01 VS A Veřejná správa A 2 ZaZk 8 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0271/04 A2a/I Jazyk anglický 2a/I EkF 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0275/03 A2b/I-EkF Jazyk anglický 2b/I pro EkF (mírně pokročilí) 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0471/04 N2a/I Jazyk německý 2a/I EkF 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0475/05 N2b/I Jazyk německý 2b/I pro EkF 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0675/03 R2b/I Jazyk ruský 2b/I EkF 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 120-0410/04 RPEU Regionální politika EU 2 Za 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 156-0436/01 DNH Dějiny národního hospodářství Za 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 156-0405/05 PZ Politika zaměstnanosti ZaZk 12 h/s+0 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0401/02 EVS Ekonomika veřejného sektoru 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 115-0486/01 Man Management 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 157-0400/01 OVA Operační výzkum A 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 118-0400/04 RGENEK Regionální a environmentální ekonomie 2 Za 6+4 4 čeština
Výběr v OSP 153-0443/01 SPvEU Sociální politika v EU 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 153-0444/01 VFA Veřejné finance A 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0272/03 A2a/II Jazyk anglický 2a/II EkF 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0276/03 A2b/II Jazyk anglický 2b/II pro EkF (mírně pokročilí) 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0472/03 N2a/II Jazyk německý 2a/II EkF 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0476/05 N2b/II Jazyk německý 2b/II EkF 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0676/04 R2b/II Jazyk ruský 2b/II EkF 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 119-0401/02 OP Obchodní právo 2 Zk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0453/02 PDM EU A Projektový a dotační management v EU A 2 Za 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 115-0457/01 ŘPVZ Řízení pracovního výkonu zaměstnanců 2 Za 6 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 152-0409/01 MaSP Malé a střední podnikání Za 6 h/s+6 h/s 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0413/01 BS A Bakalářský seminář A 3 Za 2 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 153-0402/03 ENO Ekonomika neziskových organizací 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 156-0401/03 HPA Hospodářská politika A 3 Zk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 118-0401/01 SCEGEO Socioekonomická geografie 3 Za 12 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 117-0447/01 UNNO Účetnictví nestátních neziskových organizací 3 Za 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 155-0432/04 USIS Územní a správní informační systémy 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0432/06 GMO Globalizace a mezinárodní organizace 3 Za 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 120-0405/05 HP EU Hospodářská politika EU 3 Zk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 151-0428/01 MRR Metody řízení a rozhodování 3 Za 4 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 156-0436/01 DNH Dějiny národního hospodářství Za 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 156-0405/05 PZ Politika zaměstnanosti ZaZk 12 h/s+0 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0415/01 BP Bakalářská práce 3 Za 0+0 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 153-0414/01 BS B Bakalářský seminář B 3 Za 2 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 153-0463/02 OM Oceňování majetku 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 153-0406/01 PVR_K Příjmy veřejných rozpočtů 3 ZaZk 6+6 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 152-0434/05 OP Organizace podniku 3 KlZap 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 152-0409/01 MaSP Malé a střední podnikání Za 6 h/s+6 h/s 4 čeština