Studijní plán – USP / N1701 / 1702T001 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programN1701 – Fyzika
FakultaUniverzitní studijní programyStudijní obor1702T001 – Aplikovaná fyzika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-4405/01 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 480-4011/01 SMMP Simulace a modelování multifyzikálních problémů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 480-4010/01 TEMP Teorie elektromagnetického pole 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-4015/01 AJF Aplikovaná jaderná fyzika 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 352-0529/02 D Diagnostika 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-3101/01 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 636-3003/01 FyzMet Fyzikální metalurgie 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 480-4013/01 FVH Fyzikální vlastnosti hornin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0161/01 LCS Laboratorní cvičení ze spektroskopie 1 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 352-0517/02 MaS Měření a senzory 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 480-4018/01 SAKP Speciální aplikace kapalinových paprsků 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0160/01 SN Spektroskopie nanostruktur 1 ZaZk 3+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0136/02 A d/I Jazyk anglický d/I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0936/01 F dI Jazyk francouzský d/I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0336/02 N d/I Jazyk německý d/I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0536/01 R d/I Jazyk ruský d/I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0736/01 Š d/I Jazyk španělský d/I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-4020/01 TPL Teorie pevných látek 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 480-4401/03 TSF Termodynamika a statistická fyzika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-3004/01 DPMn Degradační procesy materiálů 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 712-3102/01 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 480-4025/01 IZZP Ionizující záření v životním prostředí 1 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 542-0208/13 MHZ Mechanika hornin a zemin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 480-4027/01 MAM Metody analýzy materiálů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 480-4092/01 MPAF Modelování proudění v prostředí ANSYS-FLUENT 1 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 480-4023/01 OIO Optoelektronika a integrovaná optika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 480-4026/01 SBMJ Senzory na bázi magnetických jevů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 480-4028/01 SKFN Simulace kompenzací pro flexibilní nástroje 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 480-4024/01 SGZ Spektrometrie gama záření 1 ZaZk 2+5 7 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-4001/01 FPFI Fundamentální principy fyziky I 1 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-4098/01 OaPL Obchodní a průmyslová legislativa 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 480-4093/01 OSPP Oborový seminář předdiplomní praxe 2 Za 0+8 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0521/01 3Dpro 3D proudění 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 480-4034/01 AIVO Aplikace interferometrie a vláknové optiky 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 480-4038/01 FYP Fyzika plazmatu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 480-4094/01 NAA Neutronová aktivační analýza 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 480-4037/01 OMD Optická a magnetická defektoskopie 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 480-4022/01 OS Optické senzory 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 480-4036/01 PUMD Povrchové úpravy materiálů a jejich diagnostika 2 ZaZk 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 633-0809/01 TMPM Termomechanické procesy tváření 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 480-4097/01 URD Ultrazvuková a rentgenová defektoskopie 2 KlZap 2+4 5 čeština
Výběr v OSP 480-4032/01 VKT Vakuová a kryogenní technika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-4095/01 OS Oborový seminář 2 Za 0+12 15 čeština
Výběr v OSP 480-4096/01 SMP Seminář k magisterské práci 2 Za 0+12 15 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština