Studijní plán – HGF / N2110 / 2101T003 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2018/2019Studijní programN2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101T003 – Geologické inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0034/06 SG Strukturní geologie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0005/04 UGF Užitá geofyzika 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 714-0513/03 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0003/04 DBvGeol Databázové aplikace v geologii 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 544-0006/11 GaK Geodézie a kartografie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0497/05 HG Hydrogeologie II 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 544-0055/05 IG Inženýrská geodézie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0140/02 OGS Odborný geologický seminář 1 1 Za 1+0 1 angličtina
Výběr v OSP 541-0074/05 S Sedimentologie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0586/04 TU Těžba uhlovodíků 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 224-0202/07 ZS Zakládání staveb 1 ZaZk 2+2 5 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0478/04 EHGIGV Exkurze z HG,IG,GF a vrtání 1 Za 0+5 d 2 angličtina
Výběr v OSP 541-0289/04 ELG Exkurze z ložiskové geologie 1 Za 0+5 d 2 angličtina
Výběr v OSP 541-0504/05 GM Geomorfologie 1 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 541-0489/06 VPHV Vrtný průzkum a hlubinné vrtání 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 480-8530/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0569/06 AMP Aplikovaná mineralogie a petrografie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 548-0004/09 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) 1 ZaZk 28 h/s+28 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0006/03 HZk Hydrodynamické zkoušky 1 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 541-0211/05 LK Ložiska kaustobiolitů 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0214/05 LRN Ložiska rud a nerud 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0141/02 OGS2 Odborný geologický seminář 2 1 Za 1+0 1 angličtina
Výběr v OSP 541-0555/04 S Silikáty 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0498/04 SIG Speciální inženýrská geologie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0234/04 PZP Zřizování a provoz PZP 1 ZaZk 3+2 6 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0111/04 ENS Ekonomika nerostných surovin 2 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 541-0602/03 GEOSTAT Geostatistika 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0062/06 KPGM Kurz povrchového geologického mapování 2 Za 0+10 d 4 angličtina
Výběr v OSP 541-0566/04 MDKP Metody dekontaminace prostředí 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0580/04 GE Geotermální energie 2 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 541-0476/03 MHGIGP Metody HG a IG průzkumu 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0142/02 OGS3 Odborný geologický seminář 3 2 Za 1+0 1 angličtina
Výběr v OSP 541-0123/02 OSV Ochrana a sanace vod 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0605/04 PO Projektování otvírky ložisek uhlovodíků 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0026/04 RIG Regionální inženýrská geologie 2 Zk 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 541-0490/05 SVP Speciální vrtné práce 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0520/06 VKO Vtlačování tekutých odpadů vrty 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0024/03 VZNS Výpočet zásob nerostných surovin 2 ZaZk 2+2 5 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0322/06 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0703/03 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0209/03 GM Geotechnický monitoring 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0079/07 HUKV Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-1001/02 KVAR Kvartér 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 711-0404/16 OOP Občanské a obchodní právo 2 Zk 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 542-0085/03 PDL Projektování dolů a lomů 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0585/05 VSM Vrtné stroje a mechanismy 2 ZaZk 2+2 5 angličtina