Studijní plán – HGF / B2110 / 2101R003 / - / B / P / Ostrava / en

Akademický rok2018/2019Studijní programB2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101R003 – Geologické inženýrství
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P- Geologické inženýrství 1roč (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0099/08 GE Geoekologie 1 Zk 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 541-0514/07 GIF Geoinformatika 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0011/05 M Mineralogie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0057/19 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 541-0014/05 P Paleontologie 1 ZaZk 1+2 4 angličtina
Výběr v OSP 541-0277/06 PP Počítačové praktikum 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 617-0018/07 ZCH Základy chemie 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 714-0565/07 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 714-0566/03 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0032/04 EMP Exkurze z mineralogie a petrografie 1 Za 0+40 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 541-0001/07 GCH Geochemie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0007/05 HG Historická geologie 1 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 541-0015/05 PG Petrografie 1 ZaZk 2+4 8 angličtina
Výběr v OSP 541-0013/03 CVG Terénní cvičení z Geologie 1 Za 0+40 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 541-0025/10 VG Všeobecná geologie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 480-8500/02 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 3 angličtina

P- Geologické inženýrství 2.roč. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8510/02 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 3+4 9 angličtina
Výběr v OSP 714-0567/03 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0208/14 MHZ Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0052/02 MGO Modelování geologických objektů 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0037/06 RG Regionální geologie 2 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 541-0017/02 DaV Dokumentování a vzorkování 2 KlZap 1+2 4 angličtina
Výběr v OSP 544-0004/22 G Geodézie 2 ZaZk 3+3 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0206/07 GF Geofyzika 2 ZaZk 3+1 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0035/04 GE Geologická exkurze 2 Za 0+40 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 714-0556/03 GP Geometrie na počítači 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 544-0022/09 TCG Terénní cvičení z geodézie 2 Za 0+5 d 2 angličtina

P- Geologické inženýrství 3. roč. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0069/09 HG Hydrogeologie 3 ZaZk 3+3 8 angličtina
Výběr v OSP 541-0009/08 IG Inženýrská geologie 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0212/10 LNS Ložiska nerostných surovin 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 711-0501/31 PSYCH-1 Psychologie I. 3 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 541-0425/06 TPP Technické průzkumné práce 3 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 542-0202/13 DL Dobývání ložisek 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0018/06 GBL Geologická a báňská legislativa 3 Zk 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 541-0255/04 MGP Metodologie geologického průzkumu 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0467/04 PCV Praktické cvičení z vrtání 3 Za 0+5 d 2 angličtina
Výběr v OSP 541-0702/02 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+2 10 angličtina

PV-Geologické inženýrství (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0058/10 GIT Geoinformační technologie 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0473/05 HVV Hydrogeochemie a vzorkování vod 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0540/06 PočGraf Počítačová grafika 2 KlZap 1+3 5 angličtina
Výběr v OSP 548-0012/05 DMT Modelování terénu a krajiny 2 ZaZk 1+1 3 angličtina
Výběr v OSP 541-0181/02 ST Statistika 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 541-0584/03 GFPT Geofyzikální přístrojová technika 3 Za 1+2 3 angličtina
Výběr v OSP 541-0559/04 HGKL Hydrologie a klimatologie 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 546-0308/05 PEDB Pedologie 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 548-0068/02 TK Tematická kartografie 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 224-0211/03 TP a RDD Ražení a trhací práce 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0323/09 VDaL Větrání dolů a lomů 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0433/06 ZÚNS Základy úpravy nerostných surovin 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0136/02 ZVHD Zpracování a využití hydrogeologických dat v praxi 3 KlZap 0+2 3 angličtina