Studijní plán – HGF / B2102 / 2102R001 / - / B / K / Most / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102R001 – Ekonomika a řízení v oblasti surovin
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0029/26 G Geologie 1 ZaZk 9 h/s+9 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 545-0039/09 PocPr Počítačové praktikum 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 545-0142/01 TES Teorie ekonomických systémů 1 KlZap 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0565/06 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 711-0479/26 ZP Základy práva 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 545-0203/07 ZTE Základy tržní ekonomiky 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2195/01 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2595/01 Rc/I-HGF Jazyk ruský c/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2795/01 Šc/I-HGF Jazyk španělský c/I pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2395/01 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0339/15 EkPod Ekonomika podniku 1 ZaZk 9 h/s+9 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 545-0340/06 IE Informatika v ekonomice 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0054/01 LNVZ Ložiska nerostných surovin a výpočet zásob 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0404/11 OOP Občanské a obchodní právo 1 KlZap 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 545-0333/12 Podnik Podnikatelství 1 KlZap 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 711-0423/08 Sss Státní správa a samospráva 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 480-8500/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+12 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2196/01 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2596/01 Rc/II-HGF Jazyk ruský c/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2796/01 Šc/II-HGF Jazyk španělský c/II pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2396/01 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8510/01 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 32 h/s+0 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0076/01 DS Daňová soustava 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0062/08 MKn Mapy a katastr nemovitostí 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0235/09 MARKE Marketing 2 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 545-0081/01 UCTI Účetnictví I 2 KlZap 6 h/s+9 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2197/01 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2597/01 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2797/01 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2397/01 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 546-0305/05 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0250/05 EKSTA Ekonomická statistika 2 ZaZk 6 h/s+9 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 545-0082/01 FŘPP Finanční řízení průmyslového podniku 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0085/01 UCTII Účetnictví II 2 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0058/02 GIT Geoinformační technologie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0310/04 HOSO Hospodaření s odpady 2 Zk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-2198/01 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2598/01 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2798/01 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2398/01 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0313/02 VT Výrobní technologie 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0291/06 AVT I Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi I. 3 ZaZk 6 h/s+12 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 542-0202/11 DL Dobývání ložisek 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0143/01 PM Personální management 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0135/01 PP Podnikatelský projekt 3 ZaZk 3 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 545-0205/03 PraxBcP Praxe pro vypracování Bc práce 3 Za 0+5 d 0 čeština
Výběr v OSP 545-0067/02 ZMNG Základy managementu 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0261/05 BANK Bankovnictví 3 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0074/02 MV Marketingový výzkum 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0303/13 Polit Politologie 3 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0411/04 PPvE Právní předpisy v ekonomice 3 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0501/11 PSYCH-1 Psychologie I. 3 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0433/01 ZÚNS Základy úpravy nerostných surovin 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0276/04 PaSP Prognostika a strategie podniku 3 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 545-0204/05 SemBcP Seminář k Bc práci 3 Za 0+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 545-0293/03 SysC Systémy cen 3 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0502/05 PS II Psychologie II. 3 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0605/15 sociologie Sociologie 3 Za 6 h/s+0 3 čeština