Studijní plán – HGF / N2111 / 2101T013 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2018/2019Studijní programN2111 – Hornictví
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101T013 – Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0208/07 HGF Hornická geofyzika 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0231/08 HG Hornická geomechanika 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 617-3007/02 CH Chemie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 714-0513/03 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0051/02 ZaLDaL Zajištění a likvidace dolů a lomů 1 KlZap 2+2 5 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0533/02 HTaH Hornická termo a hydromechanika 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0386/03 PD Plynodajnost a degazace 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 420-8542/02 REEDL Rozvody elektrické energie v dolech a lomech 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0710/06 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn 1 ZaZk 2+2 5 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0133/02 AuDL Automatizace dolů a lomů 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0251/05 OP Odborná hornická praxe 1 Za 0+15 d 6 angličtina
Výběr v OSP 542-0217/05 THDL Technologie hlubinného dobývání ložisek 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0100/05 TLDL Technologie lomového dobývání ložisek 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0746/03 HGF Terénní cvičení z hlubinného dobývání ložisek 1 Za 0+2 d 1 angličtina
Výběr v OSP 542-0745/05 TCvLDL Terénní cvičení z lomového dobývání ložisek 1 Za 0+2 d 1 angličtina
Výběr v OSP 480-8530/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0062/09 MKn Mapy a katastr nemovitostí 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0303/04 MSLS Modelování a simulace lomových situací 1 Za 0+3 3 angličtina
Výběr v OSP 541-0170/02 TPZS Technická petrografie a základy chemie silikátů 1 ZaZk 2+2 5 angličtina