Studijní plán – HGF / B2111 / 2101R013 / - / B / P / Ostrava / en

Akademický rok2018/2019Studijní programB2111 – Hornictví
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101R013 – Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0024/05 GMP Geodézie a mapování lomu 1 ZaZk 2+3 6 angličtina
Výběr v OSP 541-0028/19 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0290/05 PP Počítačové praktikum 1 Za 0+3 3 angličtina
Výběr v OSP 544-0030/13 TK Technické kreslení 1 Za 0+3 3 angličtina
Výběr v OSP 713-0012/03 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 542-0296/08 ZH Základy hornictví 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0001/08 ZL Základy lomařství 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 714-0565/07 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+2 1 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0057/19 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 2+0 3 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/03 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0003/03 EDL Exkurze na dolech a lomech 1 Za 2 d+0 1 angličtina
Výběr v OSP 541-0122/02 GEO Geologie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 340-0702/04 HS Hornické stroje 1 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 542-0208/14 MHZ Mechanika hornin a zemin 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0305/08 SOPL Systémy otvírky a přípravy ložisek 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0013/03 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 480-8500/02 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 3 angličtina