Studijní plán – HGF / N2102 / 3902T033 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3902T033 – Systémové inženýrství v oblasti surovin
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Systémové inženýrství v oblasti surovin 2.r. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0041/03 OOAN Objektově-orientovaná analýza a návrh 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0029/02 AUI Aplikovaná umělá inteligence 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0382/03 DS Distribuované systémy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0492/01 MNSP Nové metody v systémové praxi 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0233/04 OE Oborová exkurze 2 Za 0+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 545-0024/09 PS Projektový seminář 2 Za 0+6 7 čeština
Výběr v OSP 545-0276/04 PaSP Prognostika a strategie podniku 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 545-0505/02 Projektové řízení 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0459/02 PVS Provoz a vývoj systému 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0222/04 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 čeština

PV - Systémové inženýrství v oblasti surovin 1.-2.r. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0094/02 DŘD Dispečerské řízení dolu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0319/05 InS Inženýrské sítě 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0043/01 OSUX Operační systém Unix 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0430/03 PočGr Počítačová grafika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0380/02 VizTP Vizualizace technologických procesů 2 ZaZk 2+2 5 čeština

V - Systémové inženýrství v oblasti surovin 1.-2.r. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština