Studijní plán – HGF / B2111 / 2101R014 / - / B / K / Most / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programB2111 – Hornictví
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101R014 – Trhací práce v hornickém inženýrství
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0024/04 GMP Geodézie a mapování lomu 1 ZaZk 15 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 541-0028/07 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0290/04 PP Počítačové praktikum 1 Za 0+9 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0030/12 TK Technické kreslení 1 Za 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 542-0296/07 ZH Základy hornictví 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0001/07 ZL Základy lomařství 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0565/06 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2195/01 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2595/01 Rc/I-HGF Jazyk ruský c/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2795/01 Šc/I-HGF Jazyk španělský c/I pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 541-0057/18 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-2395/01 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 711-0605/32 sociologie Sociologie 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 544-0159/01 SP Správní právo 1 Za 0 h/s+9 h/s 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/01 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0122/01 GEO Geologie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0322/04 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0208/13 MHZ Mechanika hornin a zemin 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0022/01 VDSV Výroba, doprava a skladování výbušnin 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 480-8500/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+12 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2196/01 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2596/01 Rc/II-HGF Jazyk ruský c/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2796/01 Šc/II-HGF Jazyk španělský c/II pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2396/01 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8510/01 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 32 h/s+0 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 617-3007/01 CH Chemie 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0161/01 TCzDMGaML Terénní cvičení z důlního měřictví, geodézie a mapování lomů 2 Za 0 h/s+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 542-0006/01 TPPD a BP Trhací práce pro povrchové dobývání a BP 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0334/01 VDPD Větrání dolů a podzemních děl 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2197/01 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2597/01 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2797/01 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2397/01 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0373/03 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 KlZap 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0575/02 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0035/01 DRTP Druhy roznětů při TP 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0100/03 DM I Důlní měřictví I 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0009/01 TCaBP Terénní cvičení z trhacích prací a BP 2 Za 2 d+0 1 čeština
Výběr v OSP 542-0023/01 TP Trhací práce v dolech a bezpečnostní předpisy 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0036/01 TT Trhací technika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/17 IPK Interpersonální komunikace 2 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2198/01 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2598/01 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2798/01 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0074/02 NoDŠ Nauka o důlních škodách 2 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 712-2398/01 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0406/05 ObP Obchodní právo 2 Za 18 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0384/02 ZLD Zajištění a likvidace dolů 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština