Studijní plán – HGF / P2117 / 2101V012 / - / D / P / Ostrava / en

Akademický rok2018/2019Studijní programP2117 – Hornictví (čtyřleté)
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101V012 – Hornictví a hornická geomechanika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Hornictví a hornická geomechanika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0953/03 BRH Bezpečnostní rizika v hornictví Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0911/04 DSaK Dobývací stroje a komplexy Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0950/03 DV Důlní větrání Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0934/03 EHL Exploatace hlubinných ložisek Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0980/03 GM Geomechanické modelování Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0971/03 GM Geomechanické monitorováni Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0970/03 G Geomechanika Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0936/03 HDAP Hlubinné dobývání v anomálních přírodních podmínkách Zk 20+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0956/03 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0955/03 KHD Klimatizace hlubokých dolů Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0901/03 LDL Lomové dobývání ložisek Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0921/03 MHHM Mechanika hornin a horského masivu Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0940/03 MHaZ Mechanika hornin a zemin Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0944/03 HGF Odpady z hornické činnosti a jejich využití Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0945/03 HGF Odvodňování dolů a lomů Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0954/03 PD Plynodajnost a degazace Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0913/04 PDS Povrchové dobývací stroje Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0925/02 PBUT Projektování a bilancování úpravnických technologií Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0933/03 PH Přehled hornictví Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0942/03 HGF Příprava výroby v dolech a lomech Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0912/04 RSaK Razící stroje a komplexy Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0916/03 RÚPT Rekultivace území postižených těžbou Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0975/03 RM Reologie materiálu Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0976/03 SDD Stabilita důlních děl Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0904/04 SZTZK Strojní zařízení pro těžbu a zpracování kamene Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0978/03 TVH Technické vlastnosti hornin Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0913/03 THUK Technologie hrubé a ušlechtilé kamenické výroby Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0922/02 TAFCHMRNS Teoretické aspekty fyzikálně-chemických metod rozdružování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0923/02 TAFMRNS Teoretické aspekty fyzikálních metod rozdružování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0929/03 TPPH Teorie přetváření a porušování hornin Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0919/02 TP Trhací práce Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0960/03 UUS Úprava užitkových surovin Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0902/03 ZLCR Zahlazení lomové činnosti a rekultivace Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0946/04 ZLD Zajištění a likvidace dolů Zk 20 h/s+0 10 angličtina

PV-cizí jazyk doktorandi (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/03 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/03 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/03 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/03 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/03 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina