Studijní plán – HGF / N3646 / 3646T001 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programN3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646T001 – Důlní měřictví
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Důlní měřictví (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0018/06 DM Důlní měřictví II 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0095/05 FGG Fyzikální geodézie a geofyzika 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0157/01 Kart I Kartografie II 1 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 544-0063/01 VD Vlivy dobývání na důlní díla a povrch 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0013/04 VG Vyšší geodézie 1 ZaZk 10 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0322/04 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0055/04 IG Inženýrská geodézie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0123/01 TCH2 Teorie chyb a vyrovnávací počet II 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 480-8530/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0044/04 VvT4 Výuka v terénu IV 1 Za 0+15 d 6 čeština
Výběr v OSP 544-0020/01 DMP Důlně-měřické předpisy 2 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 542-0231/06 HG Hornická geomechanika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0054/05 KN Katastr nemovitostí 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 544-0093/07 MPaD Měření pohybů a deformací 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0056/05 MPS Měřické přístroje a systémy 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0737/05 PVDL Příprava výroby v dolech a lomech 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0045/02 Výuka v terénu V 2 Za 0+15 d 6 čeština
Výběr v OSP 544-0125/02 MtrvG Metrologie v geodézii 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0108/07 OS Oborový seminář 2 Za 0+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 544-0035/01 SemDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+15 h/s 15 čeština

PV - Důlní měřictví (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0158/01 DPZ Dálkový průzkum Země 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0203/04 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 544-0007/07 GL Geometrie ložisek 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0404/13 OOP Občanské a obchodní právo 1 Zk 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 541-0181/01 ST Statistika 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 541-0203/04 DGVZ Důlní geologie a výpočet zásob 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0058/06 GIT Geoinformační technologie 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0733/05 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

V - Důlní měřictví (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0217/02 MOF Management osobních financí 2 KlZap 6 h/s+3 h/s 4 čeština