Studijní plán – HGF / P3657 / 3602V002 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programP3657 – Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté)
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3602V002 – Geoinformatika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Geoinformatika - 4-letá (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0907/02 DPZ Dálkový průzkum země Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0918/01 EM Environmentální modelování Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0995/01 ESd Expertní systémy v GIS Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0914/02 Geogr Geografie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0929/01 GSd Geostatistika Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0929/01 GVIZ Geovizualizace Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0908/02 GNPS Globální navigační a polohové systémy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0915/02 HDL Hydrologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0916/02 MK Meteorologie a klimatologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-8802/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0993/01 MHGTd Modelování a hodnocení geologických těles Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0929/01 MHP Modelování hydrogeologických procesů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0913/02 ModGV Modelování v geovědách Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0927/01 PGIT Plánování aplikací geoinformačních technologií Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0926/01 PST Prostorová statistika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0921/02 PDB Prostorové databáze Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0924/01 VAGIT Výpočetní aspekty geoinformačních technologií Zk 20 h/s+0 10 čeština

Nové čtyřleté studium.

PV - Cizí jazyk - doktorandi (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština