Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T013 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T013 – Úprava surovin a recyklace
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Úprava surovin a recyklace (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-1405/02 ACh2 Analytická chemie II 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 342-0118/01 SZU2 Strojní zařízení úpraven II 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 542-0419/01 TA Technologická analýza 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0181/01 ST Statistika 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 480-8530/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0424/02 Aut.Ú Automatizace úpraven 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0351/08 EKMNG Ekonomika a management 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0348/04 BaHP Bezpečnost a hygiena práce 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-0820/01 QM Management jakosti 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 542-0057/04 OP Odborná praxe 2 Za 0+15 d 6 čeština
Výběr v OSP 542-0013/01 SemDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+30 h/s 15 čeština

PV - Úprava surovin a recyklace (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0423/05 HOSO Hospodaření s odpady 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0843/01 PTZP Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0463/01 TÚNS Technologie úpravy nekovových surovin 1 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 546-0681/03 TV I Technologie vody I 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0208/13 MHZ Mechanika hornin a zemin 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0477/01 TSM Technologie stavebních materiálů 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0441/01 TÚR Technologie úpravy rud 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0439/01 TÚU Technologie úpravy uhlí 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0685/02 TV II Technologie vody II 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0434/02 PT Projektování technologií 2 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 542-0437/02 ROK Recyklace odpadů kovových a kovonosných 2 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 542-0438/03 RON Recyklace odpadu nekovových 2 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 542-0784/03 RP Recyklace plastů 2 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština

V - Úprava surovin a recyklace (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0059/03 UaZO Ukládání a zneškodňování odpadů 1 ZaZk 9 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 637-0116/02 ZKH Základy kovohutnictví 1 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština