Studijní plán – HGF / B2110 / 2101R004 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programB2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101R004 – Geovědní a montánní turismus
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0128/02 GMT Geomontánní turismus 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0028/07 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0057/18 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0605/10 sociologie Sociologie 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 541-0609/02 St&Inf Statistika a informatika 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0127/02 UT Úvod do turismu 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0080/03 ZK Základy kartografie 1 ZaZk 1+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2185/01 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2585/01 Rc/I-HGF Jazyk ruský c/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2785/01 Šc/I-HGF Jazyk španělský c/I pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2385/01 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0565/05 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+2 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0307/02 DPMV Dějiny přírodních a montánních věd 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 545-0136/01 EMMT Ekonomika, management a marketing v turismu 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0594/02 TP Technické památky 1 Za 0+3 d 2 čeština
Výběr v OSP 541-0025/04 VG Všeobecná geologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0592/02 VýpTech Výpočetní technika 1 ZaZk 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 546-0313/01 VT Výrobní technologie 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2186/01 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0371/02 N2a/I-MT Jazyk německý 2a/I pro GMT - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2586/01 Rc/II-HGF Jazyk ruský c/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2786/01 Šc/II-HGF Jazyk španělský c/II pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 541-0096/05 M Muzejnictví 1 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-2386/01 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8500/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0298/03 FaU Finance a účetnictví 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0124/02 GT Geografie turismu 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 541-0125/02 GTE Geoturistická exkurze 2 Za 0+3 d 1 čeština
Výběr v OSP 541-0090/03 HRG Historická a regionální geologie 2 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 546-0510/03 UdBioEko Úvod do biologie a ekologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0157/02 A1/III MT Jazyk anglický 1/III GMT 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0372/02 N2a/II-MT Jazyk německý 2a/II pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/01 BM I Bakalářská Matematika I 2 ZaZk 2+2 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0517/04 GMLE Geologicko-montánní ložisková exkurze 2 Za 0+3 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0316/01 OPP Ochrana přírody a památek 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0547/02 PTSZ Přírodní a technogenní surovinové zdroje 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 711-0510/05 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 2 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 546-0511/01 TCv BioEko Terénní cvičení z biologie a ekologie 2 Za 0 d+5 d 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0308/03 HER Historiografie a etnografie regionu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0158/03 A1/IV MT Jazyk anglický 1/IV GMT 2 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0373/03 N2a/III-MT Jazyk německý 2a/III pro GMT - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0571/02 R3a/I-MT Jazyk ruský 3a/I pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0771/02 Š3a/I-MT Jazyk španělský 3a/I pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0567/01 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0556/01 GP Geometrie na počítači 2 ZaZk 2+2 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0018/01 BGMT Bezpečnost v geovědním a montánním turismu 3 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 541-0589/04 CHKU Chráněná krajinná území a památky 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0590/04 MSPU Metody sanace přírodních útvarů 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0408/03 ObSP Obchodní a správní právo 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0305/08 OŽP Ochrana životního prostředí 3 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0055/01 TKP Technické kulturní památky 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0306/07 DES Dějiny evropských států 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0572/02 R3a/II-MT Jazyk ruský 3a/II pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0772/02 Š3a/II-MT Jazyk španělský 3a/II pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8510/01 BF Bakalářská fyzika 3 ZaZk 3+4 9 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0513/01 EOŽP Exkurze z předmětu Ochrana životního prostředí 3 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 541-0702/01 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP 541-0126/02 TST Technika služeb turismu 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0007/03 ÚKTP Údržba a konzervace technických památek 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0137/01 UNS UNESCO památky 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0573/03 R3a/III-MT Jazyk ruský 3a/III pro GMT - začátečnická úroveň 3 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0773/03 Š3a/IIIMT Jazyk španělský 3a/III pro GMT - začátečnická úroveň 3 ZaZk 0+2 5 čeština