Studijní plán – HGF / P3646 / 3646V001 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programP3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646V001 – Důlní měřictví a geodézie
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Důlní měřictví a geodézie, (P), doktorské st., kombinované (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0901/02 DM Důlní měřictví Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0904/02 IG Inženýrská geodézie Zk 20 h/s+0 10 čeština

Důlní měřictví a geodézie, PV, doktorské st., kombinované (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0903/02 DMaL Důlní mapování a legislativa Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0908/02 FotH Fotogrammetrie v hornictví Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0954/03 GSS Geodetické souřadnicové systémy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0907/02 GL Geometrie ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0902/02 MPS Měřické přístroje a systémy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0955/02 MvG Metrologie v geodézii Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0951/02 NKN Nauka o katastru nemovitostí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0905/02 TCH Teorie chyb a vyrovnávací počet v geodézii Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0909/02 VDaOP Vlivy dobývání na důlní díla, ochranné pilíře a dobývání v nich Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0910/02 VPOŽP Vlivy poddolování a ochrana životního prostředí v hornické krajině Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0950/02 MPaPO Zaměřování pohybů a deformací Zk 20 h/s+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk - doktorandi (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština