Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T040 / 02 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T040 – Prostředí staveb
Typ studianavazující magisterskéSpecializace02 – Stavební fyzika budov
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 1r N Prostředí staveb - 02 Stav. fyzika budov (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 229-0260/01 ESB I Energetické systémy budov I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0268/01 LabPS Laboratoře Prostředí staveb 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 229-0201/03 MECHB Modelování energet. chování budov 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 229-0267/01 MSFJ Modelování stavebně fyzikálních jevů v budovách 1 ZaZk 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 229-0218/04 STT I Stavební tepelná technika I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 229-0217/03 TVP Teorie vnitřního prostředí staveb 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 361-0301/03 Termo Termomechanika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0262/01 VaK I Větrání a klimatizace I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0321/03 AOZE1 Alternativní a obnovitelné zdroje energie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 229-0270/01 DaPB Denní osvětlení a proslunění budov 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 229-0261/01 ESB II Energetické systémy budov II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0089/02 KPS Konstrukce pozemních staveb 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0271/01 Mav Měření akustických veličin 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 229-0259/02 P I Projekt I (zam. KPS+TZB) 1 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 229-0269/01 SA Stavební akustika 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 229-0219/03 STT II Stavební tepelná technika II 1 ZaZk 2+2 5 čeština

P - 2r N Prostředí staveb - 02 Stav. fyzika budov (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 229-0205/07 DP Diplomový projekt 2 Za 0+15 15 čeština
Výběr v OSP 225-0027/01 KHB Komplexní hodnocení budov 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 223-0068/01 EIA Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ŽP ( EIA a SEA) 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0203/04 ZMR Zkušebnictví, měření, regulace 2 ZaZk 2+2 7 čeština

V - 1r N Prostředí staveb - 02 Stav. fyzika budov (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 229-0263/01 OE Odborná exkurze 1 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 228-0307/01 PMS Pravděpodobnostní metody ve stavitelství 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 152-0392/01 PSM Start-up podnikání 1 Za 0+2 3 čeština