Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T013 / - / N / K / Ostrava / en

Akademický rok2018/2019Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T013 – Městské stavitelství a inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0327/02 IMB Informační modely budov 1 ZaZk 16 h/s+0 4 angličtina
Výběr v OSP 222-0303/06 IS Inženýrské sítě 1 ZaZk 12 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0312/03 MM Matematické modelování 1 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 230-0204/04 MgrM4 Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 222-0328/02 TPS Tvorba prostředí a sídel 1 KlZap 0+12 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 222-0337/02 URU Udržitelný rozvoj urbanizovaných území 1 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0334/02 VI1 Veřejná infrastruktura I 1 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 230-0226/04 NM Numerické metody 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0003/09 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 1 ZaZk 16 h/s+0 d 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0306/04 InvP Investiční procesy 1 ZaZk 16 h/s+0 4 angličtina
Výběr v OSP 221-0945/07 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 16+0 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0330/02 PRJ Projekt 1 KlZap 0+12 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 222-0329/02 RGB Regenerace brownfields 1 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0336/02 SEP Stavebně ekonomická příprava staveb 1 ZaZk 16 h/s+0 4 angličtina
Výběr v OSP 222-0335/02 VI2 Veřejná infrastruktura II 1 KlZap 12 h/s+0 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0316/04 FM Facility management 1 ZaZk 16 h/s+0 4 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0307/03 DP Diplomový projekt 2 Za 0+56 h/s 15 angličtina
Výběr v OSP 030-0068/05 HSŘVH Havarijní stavy a řízení vodního hospodářství 2 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0068/02 EIA Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ŽP ( EIA a SEA) 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0333/02 SPM Stavební právo v městském inženýrství 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina