Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T040 / 01 / N / K / Ostrava / en

Akademický rok2018/2019Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T040 – Prostředí staveb
Typ studianavazující magisterskéSpecializace01 – Technická zařízení budov
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 229-0260/02 ESB I Energetické systémy budov I 1 Zk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0264/02 LabTZB Laboratoře TZB 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 229-0201/04 MECHB Modelování energet. chování budov 1 KlZap 0+12 2 angličtina
Výběr v OSP 450-8201/02 ŘPIB Řízení provozu inteligentních budov 1 ZaZk 14 h/s+0 3 angličtina
Výběr v OSP 229-0218/05 STT I Stavební tepelná technika I 1 Zk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 229-0217/04 TVP Teorie vnitřního prostředí staveb 1 Zk 14 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 361-0301/04 Termo Termomechanika 1 Zk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0262/02 VaK I Větrání a klimatizace I 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0321/05 AOZE1 Alternativní a obnovitelné zdroje energie 1 Zk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 229-0261/02 ESB II Energetické systémy budov II 1 Zk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0266/02 EA Energetický audit budov 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 361-0342/03 CHZ1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla I 1 Zk 14 h/s+0 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 225-0089/03 KPS Konstrukce pozemních staveb 1 Zk 16 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0259/03 P I Projekt I (zam. KPS+TZB) 1 KlZap 0+12 3 angličtina
Výběr v OSP 229-0219/04 STT II Stavební tepelná technika II 1 Zk 16+0 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0265/02 VaK II Větrání a klimatizace II 1 Zk 14 h/s+0 h/s 3 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 228-0307/02 PMS Pravděpodobnostní metody ve stavitelství 1 Zk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 229-0205/08 DP Diplomový projekt 2 Za 0 h/s+40 h/s 15 angličtina
Výběr v OSP 225-0027/02 KHB Komplexní hodnocení budov 2 Zk 14 h/s+0 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 223-0068/02 EIA Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ŽP ( EIA a SEA) 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0203/05 ZMR Zkušebnictví, měření, regulace 2 Zk 16+0 7 angličtina