Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T035 / - / N / K / Ostrava / en

Akademický rok2018/2019Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T035 – Geotechnika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0248/02 GHD Geohydrodynamika 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 224-0244/02 HJNMVPD Hloubení jam a nekonvenční metody výstavby podzemních děl 1 Zk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 230-0204/04 MgrM4 Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 224-0220/02 MPK Mechanika podzemních konstrukcí 1 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 224-0224/03 MoGe Modelování v geotechnice 1 Zk 0 h/s+14 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 224-0223/02 TO Technické odstřely a jejich účinky 1 ZaZk 14 h/s+0 4 angličtina
Výběr v OSP 224-0252/02 VBPP Větrání budov a podzemních prostor 1 Zk 12 h/s+0 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0245/02 SMG Speciální metody v geomechanice 1 KlZap 0 h/s+14 h/s 2 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0003/09 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 1 ZaZk 16 h/s+0 d 5 angličtina
Výběr v OSP 224-0204/04 EG Environmentální geotechnika 1 ZaZk 16+0 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0945/07 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 16+0 5 angličtina
Výběr v OSP 224-0225/02 PS Podzemní stavitelství 1 ZaZk 18 h/s+0 6 angličtina
Výběr v OSP 224-0243/03 PMG Průzkumné metody v geotechnice 1 Zk 14 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 224-0228/03 SDGS Statika a dynamika geotechnických staveb 1 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0253/04 NM Numerické metody 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0235/03 DiplP Diplomový projekt 2 Za 0+56 h/s 15 angličtina
Výběr v OSP 224-0246/02 OP Odborná praxe 2 Za 0 h/s+3 t 5 angličtina
Výběr v OSP 225-0086/09 ORS Organizace a řízení staveb 2 Zk 16+0 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0202/06 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 16+0 5 angličtina