Studijní plán – FAST / P3655 / 3607V025 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programP3655 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607V025 – Teorie konstrukcí
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - TKO - DS prezenční (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

V - TKO - DS prezenční (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0904/02 AG Aplikovaná geomechanika Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0939/02 BKC-Dr. Betonové konstrukce Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 227-0950/02 DS Dopravní stavby Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0005/01 DSHESV Druhotné suroviny z hornictví, hutnictví, energetiky a stavební výroby Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0964/02 DK-Dr. Dřevěné konstrukce Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0906/02 DSK Dynamika stavebních konstrukcí Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0305/02 ES Ekologické stavitelství Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0902/03 EEB Energetická efektivita budov Zk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0312/02 EMAK Experimentální metody v analýze konstrukcí Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0915/02 GGS Geotechnika a geotechnické stavby Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0908/03 KOMA Kompozitní materiály Zk 2+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0937/02 KKM-Dr. Kovové konstrukce mostů Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0936/02 KKPTS-Dr. Kovové konstrukce pozemních a technologických staveb Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0910/02 MKP Metoda konečných prvků Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0912/03 NMSK Numerické modelování stavebních konstrukcí Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0952/02 OZE_D Obnovitelné zdroje energie Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0906/03 PRaSS Poruchy, rekonstrukce a sanace staveb Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0901/02 POS Požární bezpečnost staveb a technologií Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0941/02 POK-Dr. Požární odolnost stavebních konstrukcí Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0901/03 PSt Prostředí staveb Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0911/02 PP Pružnost a plasticita Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0944/02 PRB-Dr. Předpjatý beton Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0907/03 PaŘV Příprava a řízení výstavby Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0902/02 TMS Speciální úlohy termomechaniky Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0904/03 SABS Spolehlivost a bezpečnost staveb Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0938/02 SKM-Dr. Spřažené konstrukce mostů a pozemních staveb (Dr) Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0942/02 SNPÚ-Dr Stavby na poddolovaném území (Dr.) Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0303/02 SH Stavební hmoty Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0903/03 SM Stavební mechanika Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0908/02 SBSŘ Systémy budov a systémy řízení vytápěcích zdrojů Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0313/02 TB Technologie betonu Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0902/02 TG Teoretická geomechanika Zk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0901/03 TKTB Teorie konstrukční tvorby budov Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0940/02 TZK-Dr. Teplotně zatížené konstrukce Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0907/02 ZS Zakládání staveb Zk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0943/02 ZKC-Dr. Základové konstrukce Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0935/02 ZSK-Dr. Zděné a smíšené konstrukce Zk 2+0 10 čeština