Studijní plán – FAST / P3655 / 3607V025 / - / D / K / Ostrava / en

Akademický rok2018/2019Studijní programP3655 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607V025 – Teorie konstrukcí
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
TKO - English (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0904/04 AG Aplikovaná geomechanika Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0939/03 BKC-Dr. Betonové konstrukce Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 227-0950/03 DS Dopravní stavby Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0005/02 DSHESV Druhotné suroviny z hornictví, hutnictví, energetiky a stavební výroby Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0964/03 DK-Dr. Dřevěné konstrukce Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0906/03 DSK Dynamika stavebních konstrukcí Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0305/03 ES Ekologické stavitelství Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0902/04 EEB Energetická efektivita budov Zk 16 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0312/04 EMAK Experimentální metody v analýze konstrukcí Zk 16 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0915/04 GGS Geotechnika a geotechnické stavby Zk 16 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/03 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/03 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/03 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/03 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/03 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0908/04 KOMA Kompozitní materiály Zk 16 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0937/03 KKM-Dr. Kovové konstrukce mostů Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0936/03 KKPTS-Dr. Kovové konstrukce pozemních a technologických staveb Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0910/03 MKP Metoda konečných prvků Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0912/04 NMSK Numerické modelování stavebních konstrukcí Zk 16 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0952/03 OZE_D Obnovitelné zdroje energie Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0906/05 PRaSS Poruchy, rekonstrukce a sanace staveb Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0901/04 POS Požární bezpečnost staveb a technologií Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0941/03 POK-Dr. Požární odolnost stavebních konstrukcí Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0901/05 PSt Prostředí staveb Zk 10 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0911/03 PP Pružnost a plasticita Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0944/03 PRB-Dr. Předpjatý beton Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0907/04 PaŘV Příprava a řízení výstavby Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0902/03 TMS Speciální úlohy termomechaniky Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0904/06 SABS Spolehlivost a bezpečnost staveb Zk 16 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0938/03 SKM-Dr. Spřažené konstrukce mostů a pozemních staveb (Dr) Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/02 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0942/03 SNPÚ-Dr Stavby na poddolovaném území (Dr.) Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0903/05 SM Stavební mechanika Zk 16 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0908/03 SBSŘ Systémy budov a systémy řízení vytápěcích zdrojů Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0313/04 TB Technologie betonu Zk 16 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0902/04 TG Teoretická geomechanika Zk 16 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0901/04 TKTB Teorie konstrukční tvorby budov Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0940/03 TZK-Dr. Teplotně zatížené konstrukce Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0907/04 ZS Zakládání staveb Zk 10 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0943/03 ZKC-Dr. Základové konstrukce Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0935/03 ZSK-Dr. Zděné a smíšené konstrukce Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina