Studijní plán – FBI / P3974 / 3908V009 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programP3974 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté)
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908V009 – Požární ochrana a bezpečnost
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - 3908V009 Doktorské studium (čtyřletý) (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0907/03 AnR Analýza rizik Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0903/01 BJZ Bezpečnost jaderných zařízení Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0905/01 BPL Bezpečnostní plánování Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0903/02 BTPr Bezpečnost technologických procesů Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0904/01 BUaM Bezpečnost území a její management Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0910/02 CBRN CBRN bezpečnost Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0906/02 dyna Dynamika požáru Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 619-0907/02 FCHHV Fyzikální chemie hoření a výbuchu Zk 28 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0915/02 GITB Geoinformační technologie a bezpečnost Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0931/03 FBI Hydromechanika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0938/02 CHHH Chemie hoření a hašení Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 639-0931/02 IMS Integrované systémy řízení Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0901/02 DKR Krizové řízení Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0913/02 LFPB Lidský faktor v průmyslové bezpečnosti Zk 2 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0907/02 MRPV Management rizika požárů a výbuchů Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0932/03 MMBI Matematické metody v bezpečnostním inženýrství Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0943/01 MATBEZP Materiálové inženýrství z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0908/02 MMP Měření a monitoring prostředí Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0017/01 MVP Metody vědecké práce Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0902/02 NoB Nauka o nebezpečí Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0908/02 OOb DSP Ochrana obyvatelstva DSP-ukončeno Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0900/02 OZ Ochrana před zářením Zk 2 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0917/01 OVHI Ochrana vodohospodářské infrastruktury Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0904/02 PBZ-D Požárně bezpečnostní zařízení Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0908/02 PTV Požárně technické vlastnosti materiálů Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0915/02 PB Požární bezpečnost Zk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0901/03 POS Požární bezpečnost staveb a technologií Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0912/02 PZH Prevence závažných havárií Zk 2 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0957/02 PI Procesní inženýrství Zk 2 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 619-0910/01 PTHPO Přenos tepla a hmoty v požární ochraně Zk 28 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0909/02 PK Přírodní katastrofy a jejich řešení Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0903/02 PAB Psychologické aspekty bezpečnosti Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0956/04 HGF Sdílení tepla v požární ochraně Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0922/01 SM Spektroskopické metody v požární ochraně a bezpečnostním inženýrství (SM) Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0907/02 takmu Taktika zdolávání mimořádných událostí Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0903/02 TP Technické prostředky požární ochrany Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0918/01 TS ZP Technické systémy záchranných prací Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0917/01 TTOP Teorie a technologie ochrany podniku. Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0955/03 Termo Termomechanika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0901/03 TOXI Toxikologie Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0902/02 VKSNČ Vliv krizových situací na člověka Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0963/02 VPČ Vliv prostředí na člověka a BOZP Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0904/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky. Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0949/01 VKCH Vybrané kapitoly z chemie Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0902/02 ZM Základy modelování v PO Zk 28 h/s+0 10 čeština

PV - 3908V009 Doktorské studium - jazyky (čtyřletý) (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

Nový - PV - 3908V009 JAZYKY - Doktorské studium (čtyřletý) 2018 (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

Nový - PV - 3908V009 Doktorské studium (čtyřletý) (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0914/01 AR Analýza rizik Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0922/01 BJZ Bezpečnost jaderných zařízení Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0921/01 BPL Bezpečnostní plánování Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0917/01 BTP Bezpečnost technologických procesů Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0922/01 BUaM Bezpečnost území a její management Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0924/01 CBRN CBRN bezpečnost Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0929/01 DP Dynamika požáru Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0928/01 FON Fyzická ochrana Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 619-0907/02 FCHHV Fyzikální chemie hoření a výbuchu Zk 28 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0915/02 GITB Geoinformační technologie a bezpečnost Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0931/03 FBI Hydromechanika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0938/02 CHHH Chemie hoření a hašení Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 639-0931/02 IMS Integrované systémy řízení Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0926/01 Krizové řízení Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0918/01 LFvPB Lidský faktor v průmyslové bezpečnosti Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0932/03 MMBI Matematické metody v bezpečnostním inženýrství Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0943/01 MATBEZP Materiálové inženýrství z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0933/01 MMP Měření a monitoring prostředí Zk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0924/01 MVP Metody vědecké práce Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0915/01 N|oN Nauka o nebezpečí Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0919/01 NL Nebezpečné látky Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0925/01 OOb DSP Ochrana obyvatelstva (DSP) Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0923/01 OZ Ochrana před zářením Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0926/01 OVIF Ochrana vodohospodářské infrastruktury Zk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0925/01 PBZ Požárně-bezpečnostní zařízení Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0932/01 PTVM Požárně-technické vlastnosti materiálů Zk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0927/01 PB Požární bezpečnost Zk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0928/01 PBST Požární bezpečnost staveb a technologií Zk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0920/01 PZH Prevence závažných havárií Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0957/02 PI Procesní inženýrství Zk 2 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0921/01 PvP Protivýbuchová prevence Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 619-0910/01 PTHPO Přenos tepla a hmoty v požární ochraně Zk 28 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0937/01 PKJR Přírodní katastrofy a jejich řešení Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0925/01 PABN Psychologické aspekty bezpečnosti Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0956/04 HGF Sdílení tepla v požární ochraně Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0934/01 SMPO Spektroskopické metody v požární ochraně a bezpečnostním inženýrství Zk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0930/01 TZMU Taktika zdolávání mimořádných událostí Zk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0936/01 TPPO Technické prostředky požární ochrany Zk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0931/01 TSZP Technické systémy záchranných prací Zk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0927/01 TTOPN Teorie a technologie ochrany podniku Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0955/03 Termo Termomechanika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0916/01 Tox Toxikologie Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0926/01 VKSNČN Vliv krizových situací na člověka Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0922/01 VPnČaB Vliv prostředí na člověka a BOZP Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0963/02 VPČ Vliv prostředí na člověka a BOZP Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0921/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0949/01 VKCH Vybrané kapitoly z chemie Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0935/01 ZMPO Základy modelování v PO Zk 0 h/s+0 h/s 10 čeština