Studijní plán – FMT / N3923 / 3911T036 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN3923 – Materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911T036 – Progresivní technické materiály
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Progresivní technické materiály (NMS) (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-3001/01 FPn Fázové přeměny 1 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 636-3002/01 FPLn Fyzika pevných látek 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 637-3001/01 PM Prášková metalurgie 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-3004/01 DPMn Degradační procesy materiálů 1 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 637-3004/01 PSMMI Počítačová simulace a modelování v materiálovém inženýrství 1 ZaZk 14 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-3012/02 DS I n Diplomový seminář I 2 Za 0+15 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 636-3010/01 PIn Povrchové inženýrství 2 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 637-3002/01 PgM Progresivní materiály 2 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-3011/01 SFAn Strukturně fázová analýza 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-3017/01 DS II n Diplomový seminář II 2 Za 0+15 h/s 20 čeština
Výběr v OSP 634-3001/01 ME Manažerská ekonomika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

PV 1R - Progresivní technické materiály (NMS) (povinně volitelný)Min. kreditů: 28Min. předmětů: 5
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 310-3240/02 AM Aplikovaná matematika 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 330-3001/01 AM Aplikovaná mechanika 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 636-3003/01 FyzMet Fyzikální metalurgie 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-3005/01 LMn Lomová mechanika 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 637-3005/01 TSS Technologie speciálních slitin 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 637-3010/01 UVK Ušlechtilé a vzácné kovy 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 637-3006/01 MJT Materiály pro jadernou techniku 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-3006/01 MNTAn Materiály pro náročné technické aplikace 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 637-3008/01 MČK Metalurgie čistých kovů 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-3007/01 MSPPMn Modelování a simulace procesů poškození materiálů 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-3009/01 MMTZn Moderní metody tepelného zpracování 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 637-3009/01 NM Nanomateriály 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-3008/01 SZMn Speciální zkušební metody 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 633-3011/01 TSNK Tváření a slévárenství neželezných kovů 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 6 čeština

PV 2 R - Progresivní technické materiály (NMS) (povinně volitelný)Min. kreditů: 15Min. předmětů: 3
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-3007/01 BiM Biokompatibilní materiály 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-3013/01 DKCaJRSn Design konstrukčních částí a jejich řízeného stárnutí. 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 637-3003/01 MpEM Materiály pro elektrotechniku a mikroelektroniku 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-3016/01 MSPn Materiály pro speciální použití 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-3014/01 NavMatn Návrh materiálu 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 637-3014/01 RNžK Recyklace neželezných kovů 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-3015/01 SMOn Spojování materiálů a obrábění 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 637-3013/01 KŽP Kovy a životní prostředí 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-3018/03 UECn Úvod do expertizní činnosti 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština