Studijní plán – FMT / N2109 / 2109T038 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109T038 – Moderní metalurgické technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 633-3001/01 DefChov Deformační chování materiálů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 635-3001/01 PR_PECE Průmyslové pece 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 636-3019/01 TechMat Technické materiály 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3001/01 TPVŽaO Teorie procesů při výrobě železa a oceli 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3021/01 TSP Teorie slévárenských pochodů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3501/02 EKRR/I Ekonomické a kulturní reálie Ruska I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-3101/01 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-3401/01 TVM1NA Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3400/01 ZVKM1N Zimní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-3012/01 TPNKS Teorie přípravy neželezných kovů a slitin 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-3004/01 EaVF Elektrometalurgie a výroba feroslitin 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3023/01 FS Formovací směsi 1 ZaZk 3+4 6 čeština
Výběr v OSP 635-3019/01 KMM Keramické materiály v metalurgii 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 633-3004/01 Kov Kování 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 618-3024/01 ML Metalurgie litin 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 618-3022/01 SSNK Slévárenství slitin neželezných kovů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3003/01 TVOvK Technologie výroby oceli v konvertorech 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3002/01 TVSŽ Technologie výroby surového železa 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 633-3002/01 TTv Teorie tváření 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 633-3005/01 TMPT Termomechanické procesy tváření 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 633-3003/01 Valc Válcování 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3502/02 EKRR/II Ekonomické a kulturní reálie Ruska II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-3102/01 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-3444/01 LVKM1N Letní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-3402/01 TVM1NB Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-3011/01 DipSe1 Diplomový seminář I 2 Za 0+4 7 čeština
Výběr v OSP 639-3016/01 MPZK Metody plánování a zlepšování kvality 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-3027/01 DŘO Diagnostika kvality odlitků 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3006/01 LiaKrO Lití a krystalizace oceli 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3007/01 MaVMP Modelování a vizualizace metalurgických procesů 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 633-3007/01 ModTP Modelování tvářecích procesů 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 633-3006/01 PlaMa Plasticita materiálu 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 633-3008/01 PTT Progresivní technologie tváření 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 618-3005/01 SekMet Sekundární metalurgie 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3025/01 SOO Slévárenství ocelových odlitků 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3026/01 TKO Technologičnost konstrukce odlitků. 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3601/01 TVM2NA Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3500/01 ZVKM2N Zimní výcvikový kurz FMT 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-3012/01 DipSe2 Diplomový seminář II 2 Za 0+6 13 čeština
Výběr v OSP 634-3001/01 ME Manažerská ekonomika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-3008/01 ČaUVO Čistota a užitné vlastnosti oceli 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 633-3010/01 iSWt Inženýrský SW ve tváření 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3029/01 PPTO Počítačová podpora lití a tuhnutí odlitků 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3009/01 PMNSMP Pokročilé metody numerických simulací metalurgických procesů 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 618-3028/01 SMVO Speciální metody výroby odlitků 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 633-3009/01 UMPT Úpravy materiálu po tváření 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3602/01 TVM2NB Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština