Studijní plán – FMT / B2109 / 2109R039 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programB2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109R039 – Tepelná technika a keramické materiály
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Tepelná technika a keramické materiály (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-2001/01 CH I. Chemie I. 1 ZaZk 22 h/s+0 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 310-2211/01 M I Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 638-2001/01 PT1 Počítačová technika I 1 Za 4 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 636-2001/01 USMM Úvod do studia materiálů a metalurgie 1 ZaZk 14 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 480-8610/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 617-2002/01 CH II. Chemie II. 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 310-2212/01 M II Matematika II 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 636-2002/01 NOM Nauka o materiálech 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 638-2002/01 PGZD Počítačová grafika a zpracování dat 1 ZaZk 4 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 480-8620/02 FYII Fyzika II 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 619-2001/01 FCH Fyzikální chemie 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 635-2002/01 PTS Paliva a topné systémy 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 635-2001/01 STaP Sdílení tepla a proudění 2 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 639-2013/01 ZAS Základy aplikované statistiky 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 638-2020/01 APS Automatizace průmyslových systémů 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 635-2003/01 KerMat Keramické materiály 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 635-2005/01 MTTV Měření tepelně technických veličin 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 635-2006/01 OP Oborová praxe 2 Za 0+42 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 619-2002/02 TTP Teorie technologických procesů 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 635-2004/01 VKM Vlastnosti keramických materiálů 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 635-2010/01 BS I Bakalářský seminář I 3 Za 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 635-2009/01 EkoDTP Ekologické důsledky tepelných procesů 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-2008/01 MT Metalurgické technologie 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 635-2007/01 PaEH Pece a energetické hospodářství 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 635-2008/01 TeDKS Termodynamika keramických soustav 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 635-2012/01 BS II Bakalářský seminář II 3 Za 0 h/s+16 h/s 20 čeština
Výběr v OSP 635-2011/01 PPTP Počítačová podpora tepelných procesů 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština

PV 1R - Společenskovědní předmět (BS od 2014) (povinně volitelný)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-2203/01 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-2103/01 FIL Filozofie 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-2303/01 Polit Politologie 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-2501/01 PSYCH I Psychologie I 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-2605/01 SOC Sociologie 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-2479/01 ZP Základy práva 1 Za 10 h/s+0 2 čeština

PV 1R - Cizí jazyk BKS (od 2014) (povinně volitelný)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2155/01 Ac/I-FMT Jazyk anglický c/I pro FMT (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2855/01 Fc/I Jazyk francouzský c/I (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2355/01 Nc/I-FMT Jazyk německý c/I pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2555/01 Rc/I-FMT Jazyk ruský c/I (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2755/01 Šc/I Jazyk španělský c/I (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2156/01 Ac/II-FMT Jazyk anglický c/II pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2856/01 Fc/II Jazyk francouzský c/II (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2356/01 Nc/II-FMT Jazyk německý c/II pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2556/01 Rc/II-FMT Jazyk ruský c/II (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2756/01 Šc/II Jazyk španělský c/II (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština

PV 2R - Cizí jazyk BKS (od 2014) (povinně volitelný)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2157/01 Ac/III-FMT Jazyk anglický c/III pro FMT (komb.st.) 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2857/01 Fc/III Jazyk francouzský c/III (komb.st.) 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2357/01 Nc/III-FMT Jazyk německý c/III pro FMT (komb.st.) 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2557/01 Rc/III-FMT Jazyk ruský c/III (komb.st.) 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2757/01 Šc/III Jazyk španělský c/III (komb.st.) 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2158/01 Ac/IV-FMT Jazyk anglický c/IV pro FMT (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2858/01 Fc/IV Jazyk francouzský c/IV (komb.st.) 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2358/01 Nc/IV-FMT Jazyk německý c/IV pro FMT (komb.st.) 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2558/01 Rc/IV-FMT Jazyk ruský c/IV (komb.st.) 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2758/01 Šc/IV Jazyk španělský c/IV (komb.st.) 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština

PV 3R - Tepelná technika a keramické materiály (povinně volitelný)Min. kreditů: 9Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 634-2001/01 ZE Základy ekonomiky 3 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 639-2015/01 ZMK Základy managementu kvality 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 635-2013/01 AEZ Alternativní energetické zdroje 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 635-2014/01 SVK Suroviny pro výrobu keramiky 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština