Studijní plán – USP / N3942 / 3942T001 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2019/2020Studijní programN3942 – Nanotechnologie
FakultaUniverzitní studijní programyStudijní obor3942T001 – Nanotechnologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9360-0161/02 LCS Laboratorní cvičení ze spektroskopie 1 KlZap 0+3 3 angličtina
Výběr v OSP 9360-0142/03 LCCN Laboratorní cvičení z charakterizace nanomateriálů 1 KlZap 0+3 4 angličtina
Výběr v OSP 714-0766/03 MMIU Matematické modelování inženýrských úloh 1 ZaZk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 9360-0140/02 STRAN Metody strukturní a fázové analýzy nanomateriálů 1 Zk 3+0 3 angličtina
Výběr v OSP 9360-0141/02 MOLMOD Molekulární modelování a design nanomateriálů 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 9360-0160/02 SN Spektroskopie nanostruktur 1 ZaZk 3+0 3 angličtina
Výběr v OSP 480-4032/02 VKT Vakuová a kryogenní technika 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8688/02 KFII Kvantová fyzika II 1 ZaZk 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 470-8742/03 MONT Metody optimalizace 1 ZaZk 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 310-3241/02 S Stochastické metody modelování 1 ZaZk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 310-3242/02 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza 1 ZaZk 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 712-3101/05 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0403/02 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-4109/03 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+2 6 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8681/02 ESN Elektronová struktura nanosystémů 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 9360-0144/02 LCM Laboratorní cvičení z mikroskopie 1 KlZap 0+3 3 angličtina
Výběr v OSP 470-8743/02 MMMKP Matematické modelování a MKP 1 ZaZk 3+1 5 angličtina
Výběr v OSP 9360-0143/03 SPM+EM Mikroskopie rastrovací sondou a el. mikroskopie 1 Zk 2+0 3 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9360-0148/03 BioNano Biologické nanostruktury 1 Zk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 480-8694/02 MDP I Měření k diplomové práci I 1 Za 0+4 4 angličtina
Výběr v OSP 9360-0146/03 MDP I Měření k diplomové práci I 1 Za 0+4 4 angličtina
Výběr v OSP 9360-0137/02 MES Modelování elektronové struktury pevných látek 1 ZaZk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 637-0823/03 TPKN Technologie přípravy kovových nanomateriálů 1 ZaZk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 345-0533/05 TPON Technologie přípravy objemových nanomateriálů 1 ZaZk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 712-3102/05 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0404/02 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-1020/04 IN Interkalované nanomateriály 1 Zk 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 9360-0145/02 NBVS Nanomateriály na bázi vrstevnatých silikátů 1 ZaZk 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 480-8687/02 OIO Optoelektronika a integrovaná optika 1 ZaZk 2+2 6 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9360-0157/02 PTN Pokročilé technologie přípravy nanostruktur-principy a aplikace 2 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 9360-0155/02 PPT Praktikum pokročilých technologií 2 KlZap 0+3 4 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8695/02 MDP II Měření k diplomové práci II 2 Za 0+8 7 angličtina
Výběr v OSP 9360-0153/02 MDP II Měření k diplomové práci II 2 Za 0+8 7 angličtina
Výběr v OSP 470-8745/02 MEPNT Modelování elektromagnetických polí 2 ZaZk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 440-8740/02 NE Nanoelektronika 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0500/02 NpH Nanopartikulární hmoty 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 712-3101/05 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0403/02 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8682/02 FOT Fotonické krystaly 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 9360-0170/02 MVN Magnetické vlastnosti nanostruktur 2 ZaZk 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 9360-0150/03 NKM Nanokompozitní materiály 2 Zk 3+0 5 angličtina
Výběr v OSP 9360-0151/03 UN Uhlíkaté nanomateriály 2 ZaZk 3+0 5 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9360-0156/02 DIS Diplomový seminář 2 KlZap 0+2 3 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9360-0147/02 BNT Bionanotechnologie 2 Zk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 637-0825/02 MME Materiály pro mikroelektroniku 2 ZaZk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 480-8696/02 MDP III Měření k diplomové práci III 2 KlZap 0+15 20 angličtina
Výběr v OSP 9360-0154/02 MDP III Měření k diplomové práci III 2 KlZap 0+15 20 angličtina
Výběr v OSP 345-0535/05 NaPSM Nanotechnologie v povlakování strojírenských materiálů 2 KlZap 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 712-3102/05 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0404/02 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9360-0152/02 MOLNM Molekulární a supramolekulární nanostroje 2 ZaZk 2+0 4 angličtina
Výběr v OSP 9360-0171/02 NaS Nanosenzory a spintronika 2 ZaZk 3+1 3 angličtina