Study plan – FS / B2341 / - / - / B / K / Uherský Brod / cs

Academic year2019/2020Study programmeB2341 - Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study -
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreUherský Brod
Sort according tosemester
P - Uherský Brod - 1. roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 310-2110/02 ZM Basics of Mathematics 1 Cr 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 346-0319/02 ZTO Fundamentals of Cutting 1 GC 3 H/S+3 H/S 2 Czech
PSP selection 345-0348/02 ÚSv Introduction of Welding 1 GC 8 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 310-2111/04 MI Mathematics I 1 CrEx 13 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 347-0302/07 ZS Mechanical Engineering Fundamentals 1 CrEx 6 H/S+16 H/S 6 Czech
PSP selection 480-8310/01 FYI Physics I 1 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 330-0308/01 VZM Properties and testing of materials 1 CrEx 16 H/S+0 5 Czech
PSP selection 352-0340/01 TV Technical Calculations 1 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 310-2113/02 KG Constructive Geometry 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0347/04 TTaS Forming and Casting Technologies 1 GC 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 310-2112/03 MII Mathematics II 1 CrEx 11 H/S+0 4 Czech
PSP selection 345-0302/02 SM Mechanical Engineering Materials 1 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 480-8320/03 FYII Physics II 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 330-0301/01 STAT Statics 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0324/02 TP Technical Presentations 1 Cr 0 H/S+8 H/S 3 Czech

Studenti si musí pro 2. semestr zvolit jeden cizí jazyk a rovněž jeden předmět
z nabídky Povinně volitelných předmětů.

PV - Cizí jazyk pro FS, 1. roč. (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0101/09 Aa/I English Language a/I 1 Cr 0 H/S+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0905/03 Fb/I French Language b/I 1 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0301/09 Na/I German Language a/I 1 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0505/05 Rb/I Russian Language b/I 1 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0705/03 Šb/I Spanish Language b/I 1 Cr 0+8 H/S 0 Czech

PV - společenské vědy - 1.roč. (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 617-0301/01 CH Chemistry 1 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 711-0479/19 ZP Fundamentals of Law 1 GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0206/02 DVTS History of Science and Technology in Engineering 1 GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0103/24 FIL Philosophy 1 GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0303/24 Polit Political Science 1 GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 345-0304/02 ZMng Principles of Management 1 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 711-0501/23 PSYCH-1 Psychology I. 1 GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0605/24 sociologie Sociology 1 GC 10 H/S+0 2 Czech