Study plan – FS / N2301 / 3909T001 / 40 / N / P / Ostrava / cs

Academic year2019/2020Study programmeN2301 - Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3909T001 - Design and Process Engineering
Type of studyFollow-up MasterSpecialization40 - Design of Machines and Equipment
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Konstrukce strojních dílů a skupin (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 354-0500/03 CADII CAD II 1 GC 2+3 5 Czech
PSP selection 340-0509/03 MK Design Methodology 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 354-0505/02 CAD3 CAD III 1 GC 2+3 5 Czech
PSP selection 347-0504/02 KCII Design Practice II 1 GC 0+4 5 Czech
PSP selection 330-0514/01 MKPVM FEM in Mechanics 1 CrEx 2+2 3 Czech
PSP selection 340-0515/01 DvKS Design in Machine Construction 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 347-0505/01 KCIII Design Practice III 2 GC 0+4 5 Czech
PSP selection 347-0518/01 IER Engineering Ergonomics 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 347-0510/01 EMO Experimental methods of field 2 GC 1+2 3 Czech
PSP selection 330-0517/01 APMKP FEM Applications 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 330-0518/01 OPTMS Optimization of Mechanical Systems 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 340-0543/01 VSKSD Selected Articles of Machine Components Construction 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 347-0506/01 KCIV Design Practice IV 2 GC 0+6 8 Czech
PSP selection 347-0517/01 DP Final Project 2 GC 0+6 20 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Výpočty technického života strojních součástí
- Vybrané statě z konstrukce strojních dílů
- Experimentální metody v oboru

P - společné pro konstrukci - 1.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 347-0502/01 KCI Design Practice I 1 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 338-0523/02 TMech Fluid Mechanisms 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 347-0501/01 ČSIII Machines Parts and Mechanisms III 1 GC 1+3 5 Czech
PSP selection 330-0515/01 APLME Applied Mechanics 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 338-0519/02 PohPř Drives and Gears 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 340-0563/01 VDvSC Production Documentation in CAD System 1 GC 1+3 5 Czech
PSP selection 347-0503/01 VTŽSS Service Life Calculations of Machine Parts 1 CrEx 2+2 4 Czech

P - společná matematika, robotika - 1.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 310-3141/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 354-0524/04 RT Robotics 1 GC 2+2 4 Czech

PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 2+1 2 Czech

V - Cizí jazyk pro FS (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-3501/01 EKRR/I Economic and Cultural Life and Institutions of Russia I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0403/01 NOK-I Professional German Conversation I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3502/01 EKRR/II Economic and Cultural Life and Institutions of Russia II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0404/01 NOK-II Professional German Conversation II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3101/01 A-Fir./I Company English I Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 712-3102/01 A-Fir./II Company English II Cr 0+2 3 Czech

V - repetitorium - Ma IV. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 310-3140/01 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 310-3143/01 PDR Partial Differential Equations 1 CrEx 2+1 4 Czech

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

V - společné pro program (mimo dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0519/03 PS Process Systems 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 345-0525/01 RV Rationalization of Production 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0660/03 VPzKZV Selected lectures from the construction of racing vehicles 2 GC 3+0 2 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 1+3 3 Czech

V - Zahraniční studijní pobyty (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 300-0501/01 ZaSPo Foreign study stay 1 GC 0+0 5 English
PSP selection PSP selection 300-0601/01 ZaSPProj Foreign Study Stay 2 GC 0+0 5 English