Studijní plán – FS / N2301 / 3901T003 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3901T003 – Aplikovaná mechanika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 330-0513/01 EMA Experimentální modální analýza 1 ZaZk 8 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 310-3141/02 MIV Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 228-0309/01 MK Mechanika konstrukcí 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 330-0512/01 MKPII MKP II 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0524/04 RT Robotika 1 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 330-0525/01 TepNam Teplotní namáhání 1 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0519/03 PS Procesní systémy 1 KlZap 14 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0525/02 RV Racionalizace výroby 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 330-0509/01 APDYN Aplikovaná dynamika 1 ZaZk 18 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 330-0507/01 EP Experimentální pružnost 1 ZaZk 4 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 330-0526/01 MechPla Mechanika plastů a kompozitů 1 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 330-0502/03 MKP MKP a MHP 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 338-0546/01 MPsPT Modelování proudění s přenosem tepla 1 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 330-0501/01 TP Teorie pružnosti 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-8341/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0525/02 RV Racionalizace výroby 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 310-3140/02 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+1 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 330-0519/01 AKUME Akustická měření 2 ZaZk 4 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 330-0517/01 APMKP Aplikace MKP 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 330-0518/01 OPTMS Optimalizace mechanických soustav 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 330-0504/01 TPL Teorie plasticity 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 330-0506/01 VUzPaP Vybrané úlohy z pružnosti a plasticity 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 330-0503/01 ZLM Základy lomové mechaniky 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0500/02 CADII CAD II 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0544/02 PP Programovací prostředky 2 KlZap 14 h/s+4 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 330-0520/01 Creep Creep a teplotní namáhání 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 330-0521/01 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+36 h/s 20 čeština
Výběr v OSP 342-0659/01 Sp Spolehlivost 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0522/06 Kom Dov Komunikační dovednosti 2 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-0505/04 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0609/05 ZSCH Základy společenského chování - etiketa 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 ZaZk 4 h/s+6 h/s 3 čeština