Studijní plán – FS / N2301 / 2301T003 / 30 / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301T003 – Dopravní technika a technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace30 – Technologie dopravy
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0576/01 IMZD Inženýrské metody zpracování dat 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 342-0574/02 KMOŘ II Kvantitativní metody organizace a řízení II 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 310-3141/02 MIV Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 227-0102/01 PSD Projektování silnic a dálnic 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0524/04 RT Robotika 1 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0618/01 Sp Spolehlivost dopravních systémů I 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0533/01 DTm Dopravní telematika 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0568/02 TVMHD Trakční vozidla MHD 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0537/01 ZSI Základy systémového inženýrství 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0663/01 VPDP Vybrané problémy dopravních prostředků 1 KlZap 4 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0525/02 RV Racionalizace výroby 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0605/02 KMOŘ III Kvantitativní metody organizace a řízení III 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-0577/04 MDP Metody dopravního prognozování 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-0649/01 ODPI Optimalizace dopravních procesů I 1 ZaZk 8 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0613/02 PMDP Personální management dopravního podniku 1 KlZap 6 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 227-0106/01 PSU Projektování stanic a uzlů 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0621/01 PSaMD Provoz silniční a městské dopravy 1 ZaZk 14 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0648/01 TaRZD Technologie a řízení železniční dopravy 1 ZaZk 8 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0650/01 TPV Teorie pohybu vozidel 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0549/03 ISvD Informační systémy v dopravě 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-0609/03 PZDP Provozní základna dopravních prostředků 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0525/02 RV Racionalizace výroby 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 310-3140/02 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+1 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0547/01 APvR Aplikace počítačů v provozu 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0647/01 DI Dopravní inženýrství 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0644/01 EvDII Ekonomika v dopravě II 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 548-0016/11 GIS Geografické informační systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0652/01 HNMOI Heuristické a nekonvenční metody optimalizace I 2 KlZap 8 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-0651/01 Log1 Logistika 1 2 ZaZk 8 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0517/04 RP Ročníkový projekt 2 KlZap 0+16 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0646/01 LCvD Lidský činitel v dopravě 2 KlZap 8 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 342-0578/04 ODP II Optimalizace dopravních procesů II 2 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0500/02 CADII CAD II 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0519/03 PS Procesní systémy 2 KlZap 14 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0544/02 PP Programovací prostředky 2 KlZap 14 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0541/02 PApI Programování aplikací pro Internet II 2 KlZap 14 h/s+4 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0631/02 APPR2 Aplikace počítačů v provozu 2 2 ZaZk 4 h/s+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-0620/04 DPr Diplomový projekt 2 KlZap 0+10 h/s 18 čeština
Výběr v OSP 342-0653/01 HNMOII Heuristické a nekonvenční metody optimalizace II 2 ZaZk 8 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-0531/01 PvD Podnikání v dopravě 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0522/06 Kom Dov Komunikační dovednosti 2 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-0505/04 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0609/05 ZSCH Základy společenského chování - etiketa 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 ZaZk 4 h/s+6 h/s 3 čeština