Study plan – FS / N2301 / 2301T003 / 30 / N / K / Ostrava / cs

Academic year2019/2020Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301T003 – Transport Equipment and Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization30 – Transport Technology
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Technologie dopravy (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 227-0102/01 PSD Design of Highways and Motorways 1 CrEx 16 H/S+0 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0576/01 IMZD Methods of Engineering Data Processing 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 342-0574/02 KMOŘ II Quantitative Methods of Organisation and Regulation II 1 CrEx 8 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0618/01 Sp Reliability of Transport Systems I 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 5 Czech
PSP selection 227-0106/01 PSU Designing of Railway Stations and Railway Centers 1 CrEx 14 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 711-0613/02 PMDP Human Resources Management In Transport Undertaking 1 GC 6 H/S+0 2 Czech
PSP selection 342-0577/04 MDP Methods of Transport Prognostics 1 GC 8 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 342-0650/01 TPV Movement Vehicle Theory 1 GC 8 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 342-0621/01 PSaMD Operation of Road and Urban Transportation 1 CrEx 14 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0649/01 ODPI Optimization of Transport Process I 1 CrEx 8 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0605/02 KMOŘ III Quantitative Methods of Organisation and Regulation III 1 CrEx 8 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 342-0648/01 TaRZD Rail Transport Technology and Control 1 CrEx 8 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0547/01 APvR Computer Applications for Operational Management 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 548-0016/11 GIS Geographic Information Systems 2 CrEx 6 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0652/01 HNMOI Heuristic and unconventional optimization methods I 2 GC 8 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 342-0651/01 Log1 Logistics 1 2 CrEx 8 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0644/01 EvDII The economy in transport II 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0647/01 DI Traffic engineering 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0517/04 RP Years Project 2 GC 0+16 H/S 6 Czech
PSP selection 342-0631/02 APPR2 Computer Applications for Operational Management 2 2 CrEx 4 H/S+8 H/S 3 Czech
PSP selection 342-0620/04 DPr Diploma Project 2 GC 0+10 H/S 18 Czech
PSP selection 342-0653/01 HNMOII Heuristic a unconventional optimization metods II 2 CrEx 8 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 342-0531/01 PvD Transport Business 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Technologie a řízení dopravy
- Modelování a optimalizace v dopravních systémech


Povinně volitelné předměty:*)
- Ekonomika v dopravě
- Projektování dopravních staveb

*) Student si volí jeden předmět.

P - společná matematika, robotika - 1.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 310-3141/02 MIV Mathematics IV 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0524/04 RT Robotics 1 GC 8 H/S+8 H/S 4 Czech

PV - Technologie dopravy (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0537/01 ZSI System Engineering Fundamentals 1 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0568/02 TVMHD Traction Vehicles of Urban Transport 1 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0533/01 DTm Traffic Telematics 1 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0549/03 ISvD Information Systems in Transport 1 GC 8 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 342-0609/03 PZDP Technical Base of Transport Vehicles 1 CrEx 8 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 342-0646/01 LCvD Lidský činitel v dopravě 2 GC 8 H/S+0 H/S 2 Czech
PSP selection 342-0578/04 ODP II Transport Process Optimization II 2 GC 8 H/S+4 H/S 3 Czech

PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 8 H/S+0 2 Czech

V - společné pro program (pro dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 345-0525/02 RV Rationalization of Production 1 GC 12 H/S+2 H/S 2 Czech
PSP selection 310-3140/02 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+1 1 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0541/02 PApI Internet Application Programming II 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0519/03 PS Process Systems 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 4 H/S+6 H/S 3 Czech

V - Vybrané problémy dopravních prostředků (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0663/01 VPDP Selected Problems of Vehicles 1 GC 4 H/S+2 H/S 2 Czech