Study plan – FBI / B3908 / 3908R003 / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2019/2020Study programmeB3908 - Fire Protection and Industrial Safety
FacultyFaculty of Safety EngineeringField of study3908R003 - Emergency Planning and Crisis Management
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Společné studium FBI (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 060-0514/02 ZBP Basics Security Policy 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 617-0001/11 CH Chemistry 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 040-0560/01 SZT Machinery, equipment and technology 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 230-0301/01 MI Mathematics I 1 CrEx 2+4 6 Czech
PSP selection 030-0583/01 PKJR Natural Disasters and Coping with Them 1 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 713-0012/01 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 040-0558/02 ŘR Risk management 1 GC 2+1 4 Czech
PSP selection 050-0022/01 OOB-I Civil protection I 1 Ex 2+0 4 Czech
PSP selection 030-0582/01 TK Engineering Drawing 1 GC 1+4 6 Czech
PSP selection 711-0479/29 ZP Fundamentals of Law 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 230-0302/01 MII Mathematics II 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 040-0559/02 BOZP OSH 1 Ex 2+0 4 Czech
PSP selection 713-0013/01 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 480-8010/01 FYI Physics I 1 CrEx 2+2 5 Czech

V - Společné studium FBI (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 230-0300/01 ZM Basics mathematics 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 713-0117/01 ZVK1 Basic Winter Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0118/01 LVK1 Basic Summer Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 230-0323/01 Repet 1 Repetition of Mathematics 1 1 Cr 0+2 1 Czech

Cizí jazyk- 1. ročník ZS PS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-1110/01 Aa/I-FBI English Language a/I for FBI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-1114/01 Ac/I-FBI English Language b/I for FBI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech

Cizí jazyk- 1. ročník LS PS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-1111/01 Aa/II-FBI English Language a/II for FBI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-1115/01 Ac/II-FBI English Language c/II for FBI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech

P - Havarijní plánování a krizové řízení (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 050-0525/01 ARÚ Analýza rizik území 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 050-0531/01 KM1 Krizový management I. 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 050-0533/01 MB Management in Safety 2 Ex 3+0 5 Czech
PSP selection 030-0567/03 NoM Material Science 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 480-8020/01 FYII Physics II 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 711-0432/02 Legss Public Administration 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 060-0502/01 OchrO Building Protection 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 050-0528/01 EKOB Economy in Safety 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 050-0529/01 INFOO Infrastructure and population protection 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 050-0532/01 KM2 Krizový management II 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 050-0527/01 BI Security Informatics 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 030-0584/01 TMBI Technical Measurements in SE 2 GC 1+2 3 Czech
PSP selection 050-0517/03 OOB-II Civil Protection II. 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 050-0501/02 LHK Clean-up of Breakdowns and Disasters 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 050-0514/02 HPL Emergency Planning 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 050-0512/03 BI2 Security Informatics II 3 CrEx 1+2 4 Czech
PSP selection 050-0853/01 SEM Seminář – sběr a hodnocení dat 3 Cr 8 H/S+0 1 Czech
PSP selection 230-0303/01 S Statistics 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 030-0590/01 SKaPB Building Constructions and Fire Safety 3 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 050-0507/02 CNP Civil Emergency Preparedness 3 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 050-0850/03 ŘP Controlled Practice in the Field I. 3 Cr 0+2 W/S 2 Czech
PSP selection 050-0537/01 KP Crisis planning 3 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 050-0852/01 EX Exkurze 3 Cr 1 W/S+0 1 Czech
PSP selection 050-0513/02 LogKM Logistics of Crisis Management 3 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 040-0104/01 TaJR Technologies and their risks 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 050-0524/01 MKS Management of Crisis Situations 4 CrEx 1+2 4 Czech
PSP selection 050-0535/01 OOEB Ochrana obyvatelstva a environmentální bezpečnost 4 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 050-0530/01 KČB Safety and Security Control Activities 4 GC 1+1 3 Czech
PSP selection 050-0536/01 SP Semestrální projekt 4 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 050-0039/01 BP Bachelor thesis 4 Cr 0+0 25 Czech
PSP selection 050-0851/01 OBC Odborná praxe k bakalářské práci 4 Cr 1 W/S+0 5 Czech

PV - Havarijní plánování a krizové řízení (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 050-0510/03 PSaOchr Computer Network and Data Protection 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 050-0505/03 NLO II Dangerous Substances and Wastes II 3 CrEx 1+1 2 Czech
PSP selection 050-0534/01 MEKA Disaster Medicine 3 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 050-0511/03 MODEL Modeling of Decision Processes 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 548-0016/12 GIS Geographic Information Systems 3 GC 2+2 5 Czech
PSP selection 040-0505/08 BSZ Safety of Machines and Equipment 3 GC 2+1 4 Czech
PSP selection 040-0100/01 PSCBRN Case studies of CBRN 4 GC 2+1 4 Czech
PSP selection 050-0521/01 CBRN CBRN Substances 4 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 050-0506/02 VKPO Chosen Fire Protection chapters 4 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 050-0509/01 EXPERT Expert Systems 4 CrEx 1+3 5 Czech
PSP selection 544-0062/03 MKn Maps and Cadastre of Real Estates 4 GC 2+1 4 Czech
PSP selection 030-0533/01 ZATP Rescue Apparatus and Equipment 4 GC 3+1 4 Czech
PSP selection 040-0094/01 ZKaC Testing and certification 4 CrEx 2+1 4 Czech

V- Havarijní plánování a krizové řízení (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0221/01 ZVK2 Basic Winter Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0222/01 LVK2 Basic Summer Sports Course 2.year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech

Cizí jazyk 2. ročník PS (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-1112/01 Aa/III-FBI English Language a/III for FBI - elementary 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-1116/01 Ac/III-FBI English Language c/III for FBI - intermediate 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-1113/01 Aa/IV-FBI English Language a/IV for FBI - elementary 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-1117/01 Ac/IV-FBI English Language c/IV for FBI - intermediate 2 CrEx 0+2 2 Czech