Study plan – EKF / N6202 / 6210T004 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2019/2020Study programmeN6202 – Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study6210T004 – European Integration
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P-N-2-EUR-P (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 120-0324/02 DS A Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 120-0381/03 VT EU Internal Market 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0354/01 PDM EU B EU Project and Grant Management B 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 120-0301/10 EU B European Union B 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0314/09 SOPEU EU Trade Policy 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 117-0344/01 DAVEU Taxes in European Union 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0325/02 DS B Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 120-0326/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+20 20 Czech
PSP selection 120-0317/03 AOEI Seminary Actual Issues of European Integration 2 Cr 0+2 3 Czech

P-N-2-EUR-PV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0304/06 BaKT Banking and Capital Markets 2 Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2. master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 712-2901/01 CNa/I Chinese Language a/I 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 151-0360/01 ADDP Data analysis for diploma thesis 2 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 118-0544/02 EUMAN Environmental Management in the EU 2 Cr 2+0 4 English
PSP selection 712-0971/03 F2a/I (3) French Language 2a,3a/I 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0975/01 F2b/I(3) French Language 2b,3b/I 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 114-0314/05 ME International Economics 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 116-0317/05 MM International Marketing 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 119-0311/11 MPO Law of International Trade 2 Ex 2+1 4 Czech
PSP selection 118-0329/09 HPZEU Natural Resources Management in EU 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 120-0356/01 ODP Professional experience 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 120-0901/02 OPZ Student Professional Training Abroad 2 Cr 0+10 10 Czech
PSP selection PSP selection 120-0358/01 OBP B Student Professional Training B 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2902/01 CNa/II Chinese Language a/II 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0972/03 F2a/II (3) French Language 2a,3a/II 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0976/01 F2b/II(3) French Language 2b,3b/II 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

Student si může stejný PV předmět zvolit právě jednou.

Předmět118544/02 Environmentální management v EU je vyučován v anglickém jazyce.
Předmět Odborná praxe v zahraničí si volí student, který absolvuje pracovní stáž v rámci projektu Erasmus. Předmět se nabízí ve více semestrech.

120356/01 Odborná praxe probíhá 2 týdny v průběhu prázdnin. Předmět 120357/01 Oborová praxe A lze vybrat právě jednou v daném ročníku. Předmět 120358/01 Oborová praxe B lze vybrat právě jednou v daném ročníku.