Studijní plán – EKF / N6202 / 6202T027 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T027 – Národní hospodářství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P-N-2. NH-P (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0377/01 DANTEO Daňové teorie 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 114-0312/04 DET Dějiny ekonomických teorií 2 Zk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0331/01 DP A Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 2 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0314/04 ME Mezinárodní ekonomie 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0344/02 MP B Monetární politika B 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0314/10 SOPEU Společná obchodní politika EU 2 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0333/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+0 20 čeština
Výběr v OSP 156-0332/01 DP B Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 156-0340/01 OS Odborný seminář 2 Za 0+4 5 čeština

P- N-1 a 2 NH-PV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 156-0557/01 EAR Ekonomická analýza v prostředí R 2 Zk 2+0 4 angličtina
Výběr v OSP 118-0323/03 EPEU Environmentální politika EU 2 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 120-0301/09 EU B Evropská unie B 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-2901/01 CNa/I Jazyk čínský a/I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 114-0322/06 MF Mezinárodní finance 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0522/02 IF Mezinárodní finance 2 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 156-0544/01 MPB Monetární politika B 2 Zk 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 156-0354/01 OPN Odborná praxe 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 157-0363/02 PM Podnikatelské modely 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0324/06 PDV Právo duševního vlastnictví 2 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0605/12 sociologie Sociologie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 115-0361/05 STRMG Strategický management 2 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 156-0350/02 OPvZ Odborná praxe v zahraničí 2 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 712-2902/01 CNa/II Jazyk čínský a/II 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 157-0326/02 ORPR Organizační projektování 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

Předmět 156544/01 Monetary policy B představuje alternativní volbu POVINNÉHO PŘEDMĚTU 156344/02 Monetární politika B v angličtině.
Předmět 114522/02 International Finance představuje alternativní volbu POVINNĚ VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU 114322/06 Mezinárodní finance v angličtině.
Předmět 156557/01 Economic Analysis with R je vyučován v anglickém jazyce.
Předmět Odborná praxe v zahraničí si volí student, který absolvuje pracovní stáž v rámci projektu Erasmus. Předmět se nabízí ve více semestrech.
Odborná praxe probíhá 2 týdny v průběhu prázdnin.
Student si může stejný PV předmět zvolit právě jednou.