Study plan – EKF / N6202 / 6202T027 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2019/2020Study programmeN6202 – Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study6202T027 – National Economy
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P-N-2. NH-P (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 156-0331/01 DP A Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 120-0314/10 SOPEU EU Trade Policy 2 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 114-0312/04 DET History of Economic Thought 2 Ex 3+1 4 Czech
PSP selection 114-0314/04 ME International Economics 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 2 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 156-0344/02 MP B Monetary Policy B 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 117-0377/01 DANTEO Taxation Theory 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 156-0332/01 DP B Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 156-0333/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+0 20 Czech
PSP selection 156-0340/01 OS Professional Seminar 2 Cr 0+4 5 Czech

P- N-1 a 2 NH-PV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2. master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 157-0363/02 PM Business Models 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 712-2901/01 CNa/I Chinese Language a/I 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 156-0557/01 EAR Economic analysis with R 2 Ex 2+0 4 English
PSP selection 118-0323/03 EPEU Environmental Policy of the EU 2 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 120-0301/09 EU B European Union B 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 119-0324/06 PDV Intellectual Property Law 2 Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 114-0322/06 MF International Finance 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0522/02 IF International Finance 2 CrEx 2+1 4 English
PSP selection 156-0544/01 MPB Monetary Policy B 2 Ex 2+0 3 English
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 711-0303/10 Polit Political Science 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 156-0354/01 OPN Professional Experience 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0605/12 sociologie Sociology 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 115-0361/05 STRMG Strategic Management 2 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection PSP selection 156-0350/02 OPvZ Professional Practice Abroad 2 Cr 0+10 10 Czech
PSP selection 712-2902/01 CNa/II Chinese Language a/II 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 157-0326/02 ORPR Organizational Design 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

Předmět 156544/01 Monetary policy B představuje alternativní volbu POVINNÉHO PŘEDMĚTU 156344/02 Monetární politika B v angličtině.
Předmět 114522/02 International Finance představuje alternativní volbu POVINNĚ VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU 114322/06 Mezinárodní finance v angličtině.
Předmět 156557/01 Economic Analysis with R je vyučován v anglickém jazyce.
Předmět Odborná praxe v zahraničí si volí student, který absolvuje pracovní stáž v rámci projektu Erasmus. Předmět se nabízí ve více semestrech.
Odborná praxe probíhá 2 týdny v průběhu prázdnin.
Student si může stejný PV předmět zvolit právě jednou.