Study plan – FBI / B3908 / 3908R001 / - / B / K / Lázně Bohdaneč / cs

Academic year2019/2020Study programmeB3908 - Fire Protection and Industrial Safety
FacultyFaculty of Safety EngineeringField of study3908R001 - Occupational and Process Safety
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyCombinedLanguage of instructionCzech
Tutorial centreLázně Bohdaneč
Sort according tosemester
P - Společné studium FBI (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 060-0514/02 ZBP Basics Security Policy 1 Ex 12 H/S+0 3 Czech
PSP selection 617-0001/11 CH Chemistry 1 CrEx 20 H/S+0 6 Czech
PSP selection 040-0560/01 SZT Machinery, equipment and technology 1 CrEx 12 H/S+0 H/S 5 Czech
PSP selection 230-0301/02 MI Mathematics I 1 CrEx 24 H/S+0 6 Czech
PSP selection 030-0583/01 PKJR Natural Disasters and Coping with Them 1 GC 6 H/S+0 H/S 3 Czech
PSP selection 040-0558/02 ŘR Risk management 1 GC 12 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 050-0022/01 OOB-I Civil protection I 1 Ex 8 H/S+0 4 Czech
PSP selection 030-0582/01 TK Engineering Drawing 1 GC 14 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 711-0479/29 ZP Fundamentals of Law 1 Ex 8 H/S+0 3 Czech
PSP selection 230-0302/02 MII Mathematics II 1 CrEx 18 H/S+0 5 Czech
PSP selection 040-0559/02 BOZP OSH 1 Ex 10 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 480-8010/01 FYI Physics I 1 CrEx 14 H/S+0 H/S 5 Czech

V - Společné studium FBI (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 230-0300/02 ZM Basics mathematics 1 Cr 0+8 H/S 1 Czech

Cizí jazyk 1.ročník ZS KS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-1122/01 Aa/I-FBI English Language a/I for FBI - elememtary 1 Cr 0 H/S+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-1126/01 Ab/I-FBI English Language b/I for FBI - pre-intermediate 1 Cr 0 H/S+6 H/S 2 Czech

Cizí jazyk 1.ročník LS KS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-1123/01 Aa/II-FBI English Language a/II for FBI - elementary 1 Cr 0 H/S+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-1127/01 Ab/II-FBI English Language b/II for FBI - pre-intermediate 1 Cr 0 H/S+6 H/S 2 Czech

P - 3908R001 Bezpečnost práce a procesů (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 040-0086/01 ÚdEB Introduction to Environment Security 2 CrEx 12 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 050-0531/01 KM1 Krizový management I. 2 CrEx 10 H/S+0 4 Czech
PSP selection 030-0567/04 NoM Material Science 2 CrEx 12 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 040-0085/01 PPBOZP Occupational health and safety regulations 2 CrEx 12 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 480-8020/01 FYII Physics II 2 CrEx 16 H/S+0 5 Czech
PSP selection 711-0432/02 Legss Public Administration 2 CrEx 14 H/S+0 5 Czech
PSP selection 050-0528/01 EKOB Ekonomie v bezpečnosti 2 CrEx 12 H/S+0 5 Czech
PSP selection 040-0101/01 OBP Organization of work safety 2 CrEx 12 H/S+0 4 Czech
PSP selection 040-0505/02 BSZ Safety of Machines and Equipment 2 GC 10 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 050-0527/01 BI Security Informatics 2 CrEx 12 H/S+0 5 Czech
PSP selection 030-0584/01 TMBI Technical Measurements in SE 2 GC 2 H/S+8 H/S 3 Czech
PSP selection 040-0087/01 NLaO xxx 2 CrEx 16 H/S+0 H/S 5 Czech
PSP selection 040-0092/01 ZPVO Basics of explosion protection 3 CrEx 14 H/S+0 5 Czech
PSP selection 040-0093/01 PumTox Industrial Toxicology 3 GC 14 H/S+0 4 Czech
PSP selection 040-0090/01 ARZH Risk Analysis of Major Accidents 3 CrEx 16 H/S+0 5 Czech
PSP selection 230-0303/02 S Statistics 3 CrEx 16 H/S+0 4 Czech
PSP selection 040-0094/01 ZKaC Testing and certification 3 CrEx 10 H/S+0 4 Czech
PSP selection 040-0091/01 TB XXXXXxxxx 3 CrEx 12 H/S+0 4 Czech
PSP selection 030-0590/01 SKaPB Building Constructions and Fire Safety 3 CrEx 18 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 040-0098/01 HPaPP xxxx 3 CrEx 16 H/S+0 5 Czech
PSP selection 040-0097/01 MPR XXxx 3 CrEx 12 H/S+0 4 Czech
PSP selection 040-0095/01 BT xxxxx 3 CrEx 16 H/S+0 5 Czech
PSP selection 040-0096/01 BPS xxxxxx 3 CrEx 10 H/S+0 4 Czech
PSP selection 050-0506/02 VKPO Chosen Fire Protection chapters 4 CrEx 12 H/S+0 4 Czech
PSP selection 711-0522/09 Kom Dov Communication Skills 4 Cr 8 H/S+0 3 Czech
PSP selection 040-0561/01 SemP Semestral project 4 Cr 0+6 H/S 2 Czech
PSP selection 040-0563/01 SŘBOZP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4 CrEx 14 H/S+0 5 Czech
PSP selection 040-0562/01 PřipS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4 CrEx 12 H/S+0 5 Czech
PSP selection 030-0593/02 BPVH Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou 4 Cr 8 H/S+0 H/S 3 Czech
PSP selection 040-0565/01 OPBP Practical training for bachelor work 4 Cr 0+1 W/S 5 Czech
PSP selection 040-0566/01 BP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4 Cr 0+0 25 Czech

PV - 3908R001 Bezpečnost práce a procesů (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 040-0089/01 ISŘ Integrated management systems 2 CrEx 12 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 060-0518/02 OPZ1 Radiation Protection I. 2 CrEx 14 H/S+0 5 Czech
PSP selection 040-0100/01 PSCBRN Case studies of CBRN 3 GC 14 H/S+0 4 Czech
PSP selection 030-0581/03 FYZ-B Physiology 3 CrEx 8 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 060-0521/01 OchrO-040 Building Protection 3 CrEx 12 H/S+0 5 Czech
PSP selection 040-0102/01 VHnŽP Environmental Impact of Accidents 3 CrEx 16 H/S+0 5 Czech
PSP selection 040-0103/01 PBP Psychology of occupational safety 3 CrEx 16 H/S+0 5 Czech
PSP selection 050-0529/01 INFOO Infrastruktury a ochrana obyvatelstva 4 CrEx 12 H/S+0 4 Czech
PSP selection 050-0530/01 KČB Kontrolní činnost v bezpečnosti 4 GC 8 H/S+0 3 Czech
PSP selection 040-0567/01 Poj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4 GC 12 H/S+0 4 Czech

V - 3908R001 Bezpečnost práce a procesů (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 030-0558/04 ACAD Documentation in AutoCAD 2 Cr 0+16 H/S 2 Czech
PSP selection 050-0534/01 MEKA Disaster Medicine 3 GC 8 H/S+0 3 Czech

Cizí jazyk 2. ročník KS (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-1124/01 Aa/III-FBI English Language a/III for FBI - elementary 2 Cr 0 H/S+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-1128/01 Ab/III-FBI English Language b/III for FBI - pre-intermediate 2 Cr 0 H/S+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-1125/01 Aa/IV-FBI English Language a/VI for FBI - elementary 2 CrEx 0 H/S+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-1129/01 Ab/IV-FBI English Language b/IV for FBI - pre-intermediate 2 CrEx 0 H/S+6 H/S 2 Czech