Studijní plán – FBI / N3908 / 3908T006 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T006 – Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 3908T006 TPOaBP navazující (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-3011/01 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 230-0304/01 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0067/01 VOBJ Větrání objektů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0001/01 dyn Dynamika požáru 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 480-8030/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0075/01 PHaN Prevence havárií a nehod 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0010/01 PStH Případové studie 2 KlZap 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 030-0011/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0 t+1 t 30 čeština

PV - 3908T006 TPOaBP navazující (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0080/01 IM PO Inženýrské metody v PO 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0012/01 OOB-III Ochrana obyvatelstva III. 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0039/04 GISPO Systémy GIS v PO 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0154/07 TZB Technická zařízení budov 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 338-0538/01 AMT-FBI Aplikovaná mechanika tekutin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0063/01 DSK Dimenzování stavebních konstrukcí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 230-0321/01 NM Numerické metody 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0015/06 PP Protivýbuchová prevence 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0006/01 SBS Spolehlivost bezpečnostních systémů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0083/01 MH Modelování havárií – procesy v atmosféře a reaktivních tocích 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 338-0720/02 NumModPo Numerické modelování šíření škodlivin a požáru 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0005/03 OSK Odolnost stavebních konstrukcí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0014/01 PrPO Projektování v PO 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 060-0016/02 NTPO-PBK Psychologie bezpečnosti a katastrof 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0013/01 SMMP Software pro matematické modelování požáru 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0079/03 UVS Účinky výbuchu na stavby 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0003/01 ZMU Zdolávání mimořádných událostí 2 ZaZk 2+2 5 čeština

V - 3908T006 TPOaBP navazující (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0027/02 TNLaO Transport nebezpečných látek a odpadů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0012/01 NP Nouzové přežití 2 KlZap 1+2 3 čeština

V-3908T006 TPOa BP nepovinné praxe (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0878/01 NpVUP3 Nepovinná praxe - Vybrané úkoly prevence II. (1) Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0879/01 NpVUP4 Nepovinná praxe - Vybrané úkoly prevence II. (2) Za 0+1 t 0 čeština