Studijní plán – FEI / N0713A060003 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN0713A060003 - Elektroenergetika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace -
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
SZZ-N-EEN - Elektroenergetika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 410-4123/01 EO Elektrické ochrany 1 ZaZk 2+2 6 čeština PZ EEN
Výběr v OSP 410-4118/03 EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení 1 ZaZk 3+2 8 čeština PZ EEN
Výběr v OSP 410-4115/01 PJES Přechodné jevy v elektrizačních soustavách 1 ZaZk 3+2 8 čeština PZ EEN

SZZ-N-EEN-ELS - Elektrické světlo (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4010/01 PPCAE Projektování s podporou CAE 1 ZaZk 2+2 6 čeština PZ ELS
Výběr v OSP 410-4124/01 PrOS I Projektování osvětlovacích soustav I 1 ZaZk 3+2 8 čeština PZ ELS
Výběr v OSP 410-4117/01 POS Provozování osvětlovacích soustav 1 ZaZk 2+2 6 čeština PZ ELS
Výběr v OSP 410-4217/01 ES-FP Elektrické světlo – firemní praxe 2 Za 0+8 8 čeština PZ ELS
Výběr v OSP 410-4216/01 PrOS II Projektování osvětlovacích soustav II 2 ZaZk 3+2 8 čeština PZ ELS

SZZ-N-EEN-ESP - Elektrické stroje a přístroje (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 410-4119/01 EP II Elektrické přístroje II 1 ZaZk 2+4 6 čeština PZ ESP
Výběr v OSP 410-4120/01 EP III Elektrické přístroje III 1 ZaZk 2+4 8 čeština PZ ESP
Výběr v OSP 410-4121/01 ES III Elektrické stroje III 1 ZaZk 3+2 6 čeština PZ ESP
Výběr v OSP 410-4203/01 PEP Projektování elektrických přístrojů 2 ZaZk 4+0 8 čeština PZ ESP
Výběr v OSP 410-4201/01 PES Projektování elektrických strojů 2 ZaZk 4+1 8 čeština PZ ESP

SZZ-N-EEN-VRE - Výroba a rozvod elektřiny (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 410-4114/01 PEDS Projektování elektrických distribučních sítí 1 ZaZk 2+2 6 čeština PZ VRE
Výběr v OSP 410-4126/01 MvE Modelování v elektroenergetice 1 ZaZk 2+2 6 čeština PZ VRE
Výběr v OSP 410-4125/01 ŘSES Řízení a spolehlivost elektrizačních soustav 1 ZaZk 2+2 8 čeština PZ VRE
Výběr v OSP 410-4210/01 EEDPS Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí 2 ZaZk 3+2 8 čeština PZ VRE
Výběr v OSP 410-4211/01 ZE Zařízení elektráren 2 ZaZk 3+2 8 čeština PZ VRE

N-EEN - Elektroenergetika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+2 6 čeština ZT
Výběr v OSP 410-4109/03 TEN Teoretická elektroenergetika 1 ZaZk 3+2 7 čeština ZT
Výběr v OSP 410-4113/03 VPE Vybrané principy elektroenergetiky 1 KlZap 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 410-4212/01 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+14 14 čeština PZ
Výběr v OSP 410-4213/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+16 16 čeština PZ

• Program se dělí na tři zaměření:
- Výroba a rozvod elektřiny
- Elektrické stroje a přístroje
- Elektrické světlo

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku ZS dle harmonogramu AR na webu fakulty.
• Studenti si zapisují v 1. a 2. ročníku:
- všechny povinné předměty,
- všechny povinně volitelné předměty typu A z jednoho bloku dle zvoleného zaměření,
- volitelné předměty podle doporučení oborové katedry obvykle v souvislosti se zaměřením diplomové práce.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.

2. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• K SZZ se může přihlásit student, který:
- má splněné všechny zapsané předměty,
- získal minimálně 120 kreditů za celé navazující studium,
- odevzdal v termínu diplomovou práci.
• Rozsah závěrečných zkoušek:
- obhajoba diplomové práce,
- povinný předmět: Elektroenergetika,
- povinně volitelný předmět dle zvoleného zaměření: Výroba a rozvod elektřiny nebo Elektrické stroje a přístroje nebo Elektrické světlo.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

N-EEN - Elektroenergetika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 410-4122/01 DMME Diagnostické metody a modelování v elektroenergetice 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 410-4111/01 PMD Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 420-4007/05 EED Elektroenergetika v dopravě 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 410-4205/03 NMKSP Numerické metody v konstrukci el. strojů a přístrojů 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 420-4003/01 PaNvE Předpisy a nařízení v elektrotechnice 2 ZaZk 2+2 6 čeština

N-CJ (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0133/04 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0135/04 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3103/01 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence Za 0+2 2 čeština

Předmět Úvod do anglické obchodní a technické korespondence si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapisují na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity Katedry jazyků.
Studenti si mohou předmět zapsat během studia na FEI (Bc+Nmgr) pouze jednou. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat Katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt, následují studenti navazujícího magisterského studia. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na Katedře jazyků.
Předměty Firemní angličtina I a II si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
Pokud si student zapíše předměty Firemní angličtina I a II a zároveň předmět z nabídky konverzace, budou se mu do 120 kreditů započítávat buď kredity z Firemní angličtiny I a II nebo z konverzace.

N-TV (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1.roč.navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1.roč.navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2.roč.navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2.roč.navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

Jazyk čínský (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2901/01 CNa/I Jazyk čínský a/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2903/01 CNa/III Jazyk čínský a/III Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2902/01 CNa/II Jazyk čínský a/II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2904/01 CNa/IV Jazyk čínský a/IV Za 0+2 2 čeština

Nad rámec povinného počtu kreditů.