Studijní plán – FEI / N0714A060006 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN0714A060006 - Aplikovaná elektronika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace -
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Elektronika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 430-4101/01 ČMT2 Číslicová a mikroprocesorová technika II 1 ZaZk 3+2 6 čeština PZ ELE
Výběr v OSP 420-4001/01 TELO Teorie elektronických obvodů 1 ZaZk 3+3 6 čeština ZT ELE
Výběr v OSP 430-4104/01 AEO Analogové elektronické obvody 1 ZaZk 2+3 6 čeština PZ ELE
Výběr v OSP 430-4201/01 KZPE Konstrukce zařízení průmyslové elektroniky 2 ZaZk 3+2 6 čeština ZT ELE

Řídicí a výkonová elektronika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 430-4102/01 ŘEVM Řídicí elektronika výkonových měničů 1 ZaZk 2+3 6 čeština PZ ŘVE
Výběr v OSP 430-4105/01 ERP2 Elektrické regulované pohony II 1 ZaZk 3+2 6 čeština PZ ŘVE
Výběr v OSP 430-4106/01 MŘS2 Mikropočítačové řídicí systémy II 1 ZaZk 2+2 6 čeština PZ ŘVE
Výběr v OSP 430-4103/01 VPS2 Výkonové polovodičové systémy II 1 ZaZk 4+3 8 čeština PZ ŘVE
Výběr v OSP 430-4203/01 ERP3 Elektrické regulované pohony III 2 ZaZk 2+1 4 čeština PZ ŘVE
Výběr v OSP 430-4205/01 KPM Konstrukce polovodičových měničů 2 ZaZk 3+2 6 čeština PZ ŘVE

Povinné předměty (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština ZT
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+2 6 čeština ZT
Výběr v OSP 450-4100/01 PMZS Pokročilé metody zpracování signálů 1 ZaZk 2+2 6 čeština PZ
Výběr v OSP 430-4202/01 DP1 Diplomový projekt I 2 Za 0+2 14 čeština PZ
Výběr v OSP 430-4206/01 SPMV Servopohony malých výkonů 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ
Výběr v OSP 430-4208/01 DP2 Diplomový projekt II 2 Za 0+2 16 čeština PZ

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
• Oborovou katedrou je Katedra elektroniky.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo na www stránkách této katedry.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.

2. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Studenti si zapisují volitelné předměty podle doporučení oborové katedry v souvislosti se zaměřením své diplomové práce.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.

Volitelné odborné předměty (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4102/01 PPA Prostředky průmyslové automatizace 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 430-4123/01 STES Simulace a testování elektronických systémů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4049/03 AUI Aplikovaná umělá inteligence 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 430-8753/01 AE2 Automobilová elektronika II ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 430-8754/01 DTV Diagnostika a testování vozidel ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 430-4120/01 MPAS Mikropočítače v automobilových systémech ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 420-4002/01 MZS Moderní zesilovací struktury ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 430-4207/01 SP Signálové procesory ZaZk 2+2 4 čeština

Volitelné předměty, cizí jazyk (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-3101/02 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3103/01 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3102/02 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština

• Předmět Úvod do anglické obchodní a technické korespondence si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
• Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapisují na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity Katedry jazyků.
Studenti si mohou předmět zapsat během studia na FEI (Bc+Nmgr) pouze jednou. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat Katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyta, následují studenti navazujícího magisterského studia. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na Katedře jazyků.
• Předměty Firemní angličtina 1 a 2. si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
• Pokud si student zapíše předměty Firemní angličtina 1 a 2 a zároveň předmět z nabídky konverzace, budou se mu do 120 kreditů započítávat buď kredity z Firemní angličtiny 1 a 2 nebo z konverzace.

Volitelné předměty TV (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1.roč.navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1.roč.navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2.roč.navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2.roč.navazující B 2 Za 0+2 0 čeština