Studijní plán – FEI / N0988A060001 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN0988A060001 – Biomedicínské inženýrství
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+2 6 čeština ZT
Výběr v OSP LDP 450-4008/04 LDP Lékařské diagnostické přístroje 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ LPT
Výběr v OSP 450-4073/01 LZS I Lékařské zobrazovací systémy I 1 ZaZk 2+1 3 čeština PZ MZD
Výběr v OSP 450-4072/01 PČT Prostředky číslicové techniky 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ MZD
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4095/01 BioS Biomedicínské senzory 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 450-4080/01 BiMe Biomechanika člověka 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4089/01 VZaBitel Veřejné zdravotnictví a biotelemetrie 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4085/01 VIBI Virtuální instrumentace v biomedicínském inženýrství 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 420-4028/01 TE Vybrané kapitoly z teoretické elektrotechniky 1 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4060/01 MP1 Magisterský projekt 1 1 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 450-4100/01 PMZS Pokročilé metody zpracování signálů 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 450-4029/03 PHP Programování hradlových polí 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4007/03 SMSD Systémy pro měření a sběr dat 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-4069/01 PVaT2 Popularizace vědy a techniky 2 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3103/01 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2901/01 CNa/I Jazyk čínský a/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2903/01 CNa/III Jazyk čínský a/III Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0405/01 JN-I Jazyk německý I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0407/01 JN-III Jazyk německý III Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4013/04 LTP Lékařské terapeutické přístroje 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ LPT
Výběr v OSP 450-4086/01 LZS II Lékařské zobrazovací systémy II 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ MZD
Výběr v OSP 450-4077/01 MaR Měření a regulace 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ MZD
Výběr v OSP 450-4043/01 PVDP Praktická výuka - diagnostické přístroje 1 Za 0+40 h/s 2 čeština PZ
Výběr v OSP 450-4045/01 PVLP Praktická výuka - laboratorní přístroje 1 Za 0+15 h/s 1 čeština PZ
Výběr v OSP 450-4044/01 PVTP Praktická výuka - terapeutické přístroje 1 Za 0+25 h/s 1 čeština PZ
Výběr v OSP 470-4405/01 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 3+3 6 čeština ZT
Výběr v OSP 450-4042/01 SKLP Spolehlivost a konstrukce lékařských přístrojů 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ
Výběr v OSP 450-4075/01 ZBS Zpracování biosignálů 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ MZD
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4090/01 AČMT Anatomie člověka a medicínská terminologie 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 450-4083/01 AMvBI Aplikace mikrokontrolérů v biomedicínském inženýrství 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 430-4209/01 EES Elektronika a elektronické systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4082/01 Z3DMaAV Základy 3D modelování a aditivní výroby 1 KlZap 1+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-4069/01 PVaT2 Popularizace vědy a techniky 2 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3103/01 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 430-4104/01 AEO Analogové elektronické obvody 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 450-4024/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 KlZap 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 450-4027/01 EMC EMC v elektronice 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 450-4061/01 MP2 Magisterský projekt 2 1 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 450-4011/05 MSP Měřící systémy a jejich programování 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 430-4123/01 STES Simulace a testování elektronických systémů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-2902/01 CNa/II Jazyk čínský a/II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2904/01 CNa/IV Jazyk čínský a/IV Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0406/01 JN-II Jazyk německý II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0408/01 JN-IV Jazyk německý IV Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4074/01 CZP Certifikace zdravotnických prostředků 2 ZaZk 2+1 3 čeština PZ LPT
Výběr v OSP 450-4005/01 DIS1 Diplomový projekt 1 2 Za 0+3 14 čeština PZ
Výběr v OSP 450-4059/01 MKLEP Metrologie a kalibrace lékařských elektronických přístrojů 2 ZaZk 2+1 3 čeština PZ LPT
Výběr v OSP 450-4070/01 SZTD Speciální zdravotnická technika a diagnostika 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ LPT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4099/01 FaPF Fyziologie a patofyziologie 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 450-4087/01 MV Metodologie výzkumu 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4084/01 MITŘ Mobilní informační technologie pro řízení 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 450-4091/01 Patologie člověka 2 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 410-4215/01 VUEE Výroba a použití elektrické energie 2 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-3101/02 A-Fir./I Firemní angličtina I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 430-4207/01 SP Signálové procesory 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 420-4001/01 TELO Teorie elektronických obvodů 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 450-4012/03 VRS Vestavěné řídicí systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2901/01 CNa/I Jazyk čínský a/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2903/01 CNa/III Jazyk čínský a/III Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0405/01 JN-I Jazyk německý I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0407/01 JN-III Jazyk německý III Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4049/03 AUI Aplikovaná umělá inteligence 2 KlZap 2+2 4 čeština PZ MZD
Výběr v OSP 450-4006/01 DIS2 Diplomový projekt 2 2 Za 0+3 16 čeština PZ
Výběr v OSP 450-4071/01 IHTT Infuzní a hemodialyzační technika a technologie 2 ZaZk 2+1 3 čeština PZ LPT
Výběr v OSP 450-4048/03 KI Klinické inženýrství 2 KlZap 2+0 2 čeština PZ LPT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4031/03 BKY Biokybernetika 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4094/01 MEO Měření elektrických obvodů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4092/01 PPEaPV První pomoc, etika a psychologie ve zdravotnictví 2 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4088/01 STeH Systémy a technologie pro eHealth 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-3102/02 A-Fir./II Firemní angličtina II 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 420-4006/01 LOEP Lineární obvody s elektronickými prvky 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-2902/01 CNa/II Jazyk čínský a/II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2904/01 CNa/IV Jazyk čínský a/IV Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0406/01 JN-II Jazyk německý II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0408/01 JN-IV Jazyk německý IV Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 čeština