Studijní plán – FMT / B0713A070001 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programB0713A070001 – Tepelně energetické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 617-2001/03 CH I. Chemie I. 1 ZaZk 28 h/s+0 h/s 7 čeština ZT
Výběr v OSP 310-2211/01 M I Matematika I 1 ZaZk 22 h/s+0 7 čeština ZT
Výběr v OSP 638-2001/03 PT1 Počítačová technika I 1 Za 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 713-0052/01 SOCSP Sociologie sportu 1 Za 2 h/s+0 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 635-2030/01 ZPE Zdroje a přeměny energií 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 7 čeština PZ STZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-2203/01 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-2103/01 FIL Filozofie 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-2155/01 Ac/I-FMT Jazyk anglický c/I pro FMT (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2855/01 Fc/I Jazyk francouzský c/I (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2355/01 Nc/I-FMT Jazyk německý c/I pro FMT (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2555/01 Rc/I-FMT Jazyk ruský c/I pro FMT (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2755/01 Šc/I Jazyk španělský c/I (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-2303/01 Polit Politologie 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-2501/01 PSYCH I Psychologie I 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-2605/01 SOC Sociologie 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0527/11 SS Soft Skills I 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-2479/01 ZP Základy práva 1 Za 10 h/s+0 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0053/01 ETISP Etika sportu 1 Za 2 h/s+0 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 480-8610/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 617-2002/03 CH II. Chemie II. 1 ZaZk 24 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 310-2212/01 M II Matematika II 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 636-2002/04 NOM Nauka o materiálech 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 635-2031/01 TEZ Tepelně energetická zařízení 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština PZ ZEP
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2156/01 Ac/II-FMT Jazyk anglický c/II pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2856/01 Fc/II Jazyk francouzský c/II (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2356/01 Nc/II-FMT Jazyk německý c/II pro FMT (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2556/01 Rc/II-FMT Jazyk ruský c/II pro FMT (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2756/01 Šc/II Jazyk španělský c/II (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8620/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 619-2001/03 FCH Fyzikální chemie 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 8 čeština ZT
Výběr v OSP 635-2032/01 STP Sdílení tepla a proudění 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština ZT STZ
Výběr v OSP 639-2013/02 ZAS Základy aplikované statistiky 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 635-2033/01 ZT Základy termodynamiky 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština PZ STZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2157/01 Ac/III-FMT Jazyk anglický c/III pro FMT (komb.st.) 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2857/01 Fc/III Jazyk francouzský c/III (komb.st.) 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2357/01 Nc/III-FMT Jazyk německý c/III pro FMT (komb.st.) 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2557/01 Rc/III-FMT Jazyk ruský c/III pro FMT (komb.st.) 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2757/01 Šc/III Jazyk španělský c/III (komb.st.) 2 Za 0+6 h/s 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 635-2035/01 AEZ Alternativní energetické zdroje 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština PZ ZEP
Výběr v OSP 635-2034/01 KMEP Keramické materiály pro energetické procesy 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština PZ ZMP
Výběr v OSP 310-2200/01 NMsM Numerické metody s Matlabem 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 635-2036/01 OP Oborová praxe 2 Za 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 632-2011/01 UGS Úvod do grafických systémů 2 KlZap 0 h/s+2 h/s 3 čeština PZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2158/01 Ac/IV-FMT Jazyk anglický c/IV pro FMT (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2858/01 Fc/IV Jazyk francouzský c/IV (komb.st.) 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2358/01 Nc/IV-FMT Jazyk německý c/IV pro FMT (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2558/01 Rc/IV-FMT Jazyk ruský c/IV pro FMT (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2758/01 Šc/IV Jazyk španělský c/IV (komb.st.) 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 635-2040/01 BS I Bakalářský seminář I 3 Za 0 h/s+12 h/s 5 čeština PZ
Výběr v OSP 635-2038/01 MTTV Měření tepelně technických veličin 3 ZaZk 18 h/s+0 h/s 7 čeština PZ
Výběr v OSP 618-2008/02 MT Metalurgické technologie 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 635-2039/01 VTPnŽP Vlivy tepelných procesů na životní prostředí 3 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština PZ ZEP
Výběr v OSP 635-2037/01 ZMTP Zkoušení materiálů pro tepelné procesy 3 ZaZk 25 h/s+0 7 čeština PZ ZMP

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 635-2041/01 BS II Bakalářský seminář II 3 Za 0 h/s+20 h/s 15 čeština PZ
Výběr v OSP 635-2042/01 EVZO Energetické využití a zpracování odpadů 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 6 čeština PZ ZEP
Výběr v OSP 635-2044/01 PPTEP Počítačová podpora tepelně energetických procesů 3 KlZap 0 h/s+12 h/s 3 čeština PZ
Výběr v OSP 635-2043/01 STMEP Suroviny a technologie výroby materiálů pro energetické procesy 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 6 čeština PZ ZMP