Studijní plán – HGF / P2110 / 2101V003 / - / D / P / Ostrava / en

Akademický rok2019/2020Studijní programP2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101V003 – Geologické inženýrství
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Geologické inženýrství (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0902/03 HGF Aplikovaná hydrogeochemie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0904/03 AS Aplikovaná seismologie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0980/03 BSG Biostratigrafie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0903/03 DGVZ Důlní geologie a výpočet zásob Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0908/03 EHLNS Ekonomické hodnocení ložisek nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0909/03 ENS Ekonomika nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0920/05 GE Geoekologie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0922/03 GFM Geofyzikální měření ve vrtech Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0898/03 GFP Geofyzikální průzkum Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0917/05 GŽP Geochemie životního prostředí Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0897/03 GMF Geomorfologie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0933/03 HGF Hydraulika podzemních vod Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0937/03 HGO Hydrogeologie obecná Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0944/03 IPZDGF Interpretační postupy a zpracování dat v geofyzice Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0942/05 IG Inženýrská geologie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0930/03 JM Jílové minerály - vlastnosti a využití Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0931/03 LK Ložiska kaustobiolitů Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0943/03 LN Ložiska nerud Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0945/03 LR Ložiska rud Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0913/03 LG Ložisková geologie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0900/03 MIGG Měření v inženýrské geologii a geotechnice Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0957/04 MMIGP Metody a metodika inženýrskogeologického průzkumu Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0953/03 MVGE Metody využití geotermální energie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0952/03 HGF Modelování hydrogeologických procesů Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0963/03 NSP Nerostná surovinová politika Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0977/03 NMVL Netradiční metody využití ložisek Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0968/04 PG Paleogeografie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0905/03 PG Petrologie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0973/03 PU Petrologie uhlí Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0975/03 PU Podzemní uskladňování Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0901/05 S Sedimentologie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0979/03 SHG Speciální hydrogeologie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0978/05 SIG Speciální inženýrská geologie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0982/03 SGR Stratigrafická a regionální geologie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0970/03 TP Technická petrografie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0989/03 TTV Technika a technologie vrtání Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0974/03 TS Technologie silikátů Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0990/03 T Tektonika Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0992/03 TKP Těžba kapalin a plynů Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0993/03 UGF Užitá geofyzika Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0994/03 VSG Všeobecná a strukturní geologie Zk 20 h/s+0 10 angličtina

PV-cizí jazyk doktorandi (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/03 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/03 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/03 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/03 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/03 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina