Studijní plán – FAST / B3502 / 3501R011 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programB3502 – Architektura a stavitelství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3501R011 – Architektura a stavitelství
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0104/02 AKOM I Architektonická kompozice I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 226-0215/02 AK I Architektonické kreslení I. 1 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 226-0217/03 A ZAN I Ateliér ZAN I 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 230-0242/01 BcDg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 230-0201/05 BcM1 Matematika I 1 ZaZk 3+3 4 čeština
Výběr v OSP 205-0502/01 PCG2 Počítačová grafika 2 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0503/01 POMO Počítačové modelování 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 223-0116/07 SH Stavební hmoty 1 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2121/01 Ab/I-FAST Jazyk anglický b/I pro FAST (mírně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2125/01 Ac/I-FAST Jazyk anglický c/I pro FAST (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2845/01 Fc/I Jazyk francouzský c/I (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2325/01 Nc/I-FAST Jazyk německý c/I pro FAST (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2745/01 Šc/I Jazyk španělský c/I (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0011/01 RVK I Rozšířená výuky kresby I 1 KlZap 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0233/01 A ZAN II Ateliér ZAN II 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 227-0058/03 DS Dopravní stavby 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 224-0247/02 G Geologie 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 230-0202/05 BcM II Matematika II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 226-0216/03 NoS I Nauka o stavbách I. 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 205-0501/01 PCG1 Počítačová grafika 1 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 229-0101/06 PSt Prostředí staveb 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 228-0201/03 SS Stavební statika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2122/01 Ab/II-FAST Jazyk anglický b/II pro FAST (mírně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2126/01 Ac/II-FAST Jazyk anglický c/II pro FAST (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2846/01 Fc/II Jazyk francouzský c/II (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2326/01 Nc/II-FAST Jazyk německý c/II pro FAST (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2746/01 Šc/II Jazyk španělský c/II (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0201/03 AT I Ateliérová tvorba I. 2 KlZap 0+8 6 čeština
Výběr v OSP 226-0237/01 DAaU I Dějiny architektury a urbanismu I 2 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 480-8210/02 FYZ Fyzika 2 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 230-0203/05 BcM III Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 226-0219/02 NoS II Nauka o stavbách II 2 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 225-0064/05 PS I. Pozemní stavitelství I. 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 228-0204/08 PP Pružnost a plasticita 2 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 711-0527/01 SS Soft Skills I 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2123/01 Ab/IIIFAST Jazyk anglický b/III pro FAST (mírně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2127/01 Ac/IIIFAST Jazyk anglický c/III pro FAST (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2847/01 Fc/III Jazyk francouzský c/III (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2327/01 Nc/IIIFAST Jazyk německý c/III pro FAST (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2747/01 Šc/III Jazyk španělský c/III (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0022/01 EXK II Exkurze II - Brno 2 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 230-0222/01 Repet 2 Repetitorium z matematiky 2 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 226-0012/01 RVK II Rozšířená výuka kresby II 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 226-0041/01 WORK I Workshop I 2 KlZap 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0202/05 AT II Ateliérová tvorba II. 2 KlZap 0+8 7 čeština
Výběr v OSP 226-0238/01 DAaU II Dějiny architektury a urbanismu II 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0258/05 GDS Geodézie ve stavebnictví 2 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 224-0218/03 MZZS Mechanika zemin a zakládání staveb 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0066/09 PS II. Pozemní stavitelství II. 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 228-0221/01 STM Stavební mechanika 2 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 221-0926/01 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí 2 KlZap 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2124/01 Ab/IVFAST Jazyk anglický b/IV pro FAST (mírně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2128/01 Ac/IVFAST Jazyk anglický c/IV pro FAST (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2848/01 Fc/IV Jazyk francouzský c/IV (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2328/01 Nc/IV-FAST Jazyk německý c/IV pro FAST (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2748/01 Šc/IV Jazyk španělský c/IV (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 230-0225/01 AaP Algoritmy a programování 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 230-0223/01 Repet 3 Repetitorium z matematiky 3 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0220/02 AMOD I Architektonické modelování I 3 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 226-0223/04 AT III Ateliérová tvorba III 3 KlZap 0+8 8 čeština
Výběr v OSP 226-0239/01 DAaU III Dějiny architektury a urbanismu III 3 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 226-0234/01 NoS III Nauka o stavbách III 3 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 225-0007/11 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0059/12 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 229-0160/02 TZBI/A Technická zařízení budov I/A 3 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 226-0244/01 UaUP I Urbanismus a územní plánování I 3 Zk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0051/01 EXP I Expedice I 3 Za 0+1 d 0 čeština
Výběr v OSP 226-0013/01 RVK III Rozšířená výuka kresby III 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 226-0042/01 WORK II Workshop II 3 KlZap 0+1 t 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0225/01 AK II Architektonické kreslení II 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 226-0224/01 AMOD II Architektonické modelování II 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 226-0227/04 AT IV Ateliérová tvorba IV 3 KlZap 0+8 7 čeština
Výběr v OSP 221-0036/11 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 226-0240/01 DAaU IV Dějiny architektury a urbanismu IV 3 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 225-0038/04 PS IV Pozemní stavitelství IV. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0927/04 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 229-0161/01 TZBII/A Technická zařízení budov II/A 3 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 226-0245/01 UaUP II Urbanismus a územní plánování II 3 Zk 2+0 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0025/01 EXK V Exkurze V - Praha 3 Za 0+2 d 0 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0229/01 AT V Ateliérová tvorba V 4 KlZap 0+6 7 čeština
Výběr v OSP 226-0228/01 AT Va Ateliérová tvorba Va 4 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 226-0241/02 DAaU V Dějiny architektury a urbanismu V 4 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 226-0221/01 DU Dějiny umění 4 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 221-0008/07 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0016/05 PaRek Poruchy a rekonstrukce 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 420-8221/01 TZB III Technická zařízení budov III 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0010/04 TRV Technologie a řízení výstavby 4 ZaZk 2+2 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0230/01 ApEk Aplikovaná ekologie 4 Zk 2+0 2 angličtina
Výběr v OSP 226-0232/04 BP Bakalářská práce 4 Za 0+14 10 čeština
Výběr v OSP 226-0236/02 SemBak Seminář k bakalářské práci 4 Za 0+4 5 čeština
Výběr v OSP 226-0242/01 SouA Soudobá architektura 4 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0250/02 SEaM Stavební ekonomika a management 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0244/01 SP Stavební právo 4 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 226-0246/01 ZvS Zeleň v sídlech 4 Zk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0014/01 RVK IV Rozšířená výuka kresby IV 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 226-0043/01 WORK III Workshop III 4 KlZap 0+1 t 2 čeština